duminică, 18 martie 2012


Garda Naţională Ungară revine în forţă. Ceremonia de înrolare, din centrul Budapestei

Autor: ISTVAN DEAK

Garda Naţională Ungară, o organizaţie asemănătoare cu fosta grupare paramilitară Garda Ungară, a ţinut sâmbătă în centrul Budapestei o ce­remonie de primire de noi membri, relatează cotidianul ungar Nepsza­badsag. Participanţii au evitat unele manifestări tipice Gărzii Ungare, printre care şi intonarea imnului de stat, manifestări care au contribuit la dizolvarea, în 2009, a acestei gru­pări apropiate de partidul de extremă-dreapta Jobbik.
În cadrul ceremoniei care s-a des­făşurat în Piaţa Eroilor din centrul Budapestei au fost primiţi în rândul aşa-numitei Gărzi Naţionale Ungare aproximativ 130 de noi membri îm­brăcaţi cu pantaloni de camuflaj şi tri­couri de culoare verde, pe care era îns­crisă denumirea acestei grupări. În zonă au fost prezenţi numeroşi po­liţişti, pregătiţi să intervină în cazul în care se constata că se încalcă reglementările în vigoare.
În timpul ceremoniei, membrii grupării s-au aşezat pe platoul din Piaţa Eroilor, pentru ca oamenii legii să nu îi acuze că stau într-o formaţie asemănătoare uneia militare, şi au păstrat un minut de linişte, în loc să intoneze imnul, cum era programat iniţial. Intonarea imnului ar fi presu­pus ca aceştia să se ridice în picioare, iar oamenii legii ar fi putut avea un mo­tiv de intervenţie, dând momentului o altă interpretare. În apropiere au fost prezente şi mai multe persoane care au protestat faţă de această grupare, purtând coli de hârtie pe care scria "Nu Gardă, nu ra­sism" sau "Stop nazismului". La un mo­ment dat, contramanifestanţii au for­mat un cordon, încercând să tulbure festivitatea Gărzii.
Poliţia a intervenit fără să facă uz de forţă şi a stopat o eventuală înfruntare între cele două părţi. Mai mulţi membri ai Gărzii s-au îndreptat către manifestanţi, lansând o ploaie de invective. În final, manifestarea s-a încheiat fără a fi fost nevoie de o nouă intervenţie a forţelor de ordine. "O grupare paramilitară denumită Garda Ungară, apropiată de partidul de extremă-dreapta, Jobbik, a fost scoasă în afara legii în 2009 prin hotărârea ins­tan­ţe­lor de judecată, după ce membrii aces­teia au organizat unele marşuri în stil militar în localităţi în care tră­iesc mai mulţi etnici romi", notează jur­naliştii de la Nepszava, care au re­mar­cat prezenţa mai multor politicieni din cadrul partidului Jobbik, printre care şi liderul grupului parlamentar Szabo Gabor. Garda Ungară a fost lansată în 2007 de şeful partidului Jobbik, Vona Gabor, "pentru a crea un cadru naţional de au­to­a­pă­rare". Primii 56 de membri au de­pus jurământul în Piaţa "Sfântul Gheorghe" în august 2007. Împotriva or­ga­ni­zaţiei s-au făcut mai multe plângeri din partea partidelor politice, a or­ga­nizaţiilor civile şi ale mi­no­ri­tă­ţilor naţionale, precum şi din partea unor politicieni din şi din afara Un­ga­riei.
La cererea procurorilor, în 2009, Curtea de Apel Budapesta a dis­pus încetarea tuturor activităţilor or­­g­a­ni­zate de aceasta. Liderii Gărzii s-au reorganizat în grupuri mai mici şi au continuat activitatea mai puţin vi­zibil. În iunie 2011, liderul Jobbik, Vona Gabor, a făcut apel la unitate în rân­dul Gărzilor, astfel grupările formate au creat o nouă alianţă, Garda Na­ţională Ungară, organizatoarea ce­­remoniei de sâmbătă.

Sursa:
http://www.jurnalul.ro/externe/garda-nationala-ungara-607408.htm