miercuri, 29 februarie 2012

 
Continuă măgăriile Puterii
Premierul Ungureanu, scos din Legea lustraţiei
 
Dragi tovarăşi şi prieteni,
Legea lustraţiei a fost modificată în aşa fel încât să nu-l vizeze pe premierul Ungureanu. Legea a fost votată în Cameră.
Camera Deputaţilor a dat marţi votul final pe o nouă variantă a Legii Lustraţiei. Reamintim, anul trecut, Legea lustraţiei a fost infirmată de Curtea Constituţională, deoarece încălca dreptul constituţional de a fi ales.
În forma votată acum, s-a eliminat prevederea care interzicea foştilor nomenclaturişti să candideze pentru funcţii alese (senator, deputat, consilier judeţean, local, primar, preşedinte de consiliu judeţean). S-a redus perioada de lustraţie de la 10 la 5 ani.
Totodată, s-au operat modificări şi în rândul categoriilor de persoaqne vizate de lege. Au fost scoşi de sub incidenţa legii, cei care au fost membri în CC al UTC. Deci, este vorba de o lege cu „dedicaţie" pentru premierul Mihai Răzvan Ungureanu, fost membru supleant al CC al UTC.
Consilierii lui Băsescu, membrii CSM şi diplomaţii nu sunt lustrabili!
Deputaţii jurişti ai PDL şi UNPR au diluat foarte mult Legea lustraţiei. Astfel, deşi în textul iniţial al legii şi chiar în raportul iniţial al comisiei juridice persoanele lustrabile nu puteau fi numite în Consiliul Superior al Magistraturii şi în funcţii de consilieri prezidenţiali şi consilieri de stat la Administraţia Prezidenţială, marţi, aceste prevederi au dispărut din textul legii.
De asemenea, din categoria lustrabililor au dispărut „persoanele care au deţinut calitatea de şef a unei misiuni diplomatice sau consulare române în străinătate", precum şi „persoana asimilată corpului diplomatic sau consular". Singurul mare câştig al legii îl reprezintă faptul că, până în februarie 2017, persoanele lustrabile nu pot acceda în Guvern sau în alte funcţii numite de mai mare sau mai mică importanţă.
Declaraţii pe proprie răspundere
Marea noutate a legii o reprezintă un act administrativ pe care candidaţii la alegerile parlamentare, europarlamentare sau pentru primării, consilii locale şi judeţene trebuie să îl îndeplinească. Concret, cei în cauză trebuie să dea o declaraţie olografă pe proprie răspundere, prin care să ateste că nu se încadrează sau nu în categoria lustrabililor.
Monica Macovei, eventual lustrată... 3 luni
O declaraţie greşit preluată de unii ziarişti a generat o mică manifestaţie de bucurie a puţinilor parlamentari PSD-işti prezenţi pe holul Camerei. La un moment dat s-a răspândit vestea că s-ar fi introdus în lege un amendament prin care intra sub incidenţa legii şi europarlamentara Monica Macovei. Lucrurile teoretic aşa stau, dar practic legea s-ar putea să nu o atingă deloc pe fosta ministresă. Macovei este eventual „lustrată" doar pentru 3 luni. Concret, doar dacă în decembrie 2016, PDL ajunge la Putere, nu o poate numi ministru până în februarie 2017. În rest, pe linie de europarlamentar în exerciţiu, Monica Macovei nu intră sub incidenţa legii, iar în 2014 poate candida din nou pentru Parlamentul European sau în 2016 pentru Parlamentul Naţional, funcţia de parlamentar fiind una eligibilă, deci nu intră sub incidenţa legii.
Parteneriatul strategic Marea Britanie - România, neinteresant pentru PDL
Pentru a nu exista probleme cu cvorumul pentru plenurile de marţi (obiective: numirea lui Teodor Meleşcanu, numirea unor membri în CNA şi diluarea Legii lustraţiei), conducerea PDL a interzis parlamentarilor orice deplasare oficială în străinătate. Astfel, între 26 şi 28 februarie, o delegaţie a Camerei Deputaţilor, compusă din Sever Voinescu-Cotoi, Costică Canacheu, Eugen Nicolicea şi care trebuia condusă de Roberta Anastase, a anulat o vizită oficială la Londra. Tema vizitei, Parteneriatul strategic dintre România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, a fost pentru cei în cauză mai puţin importantă decât directivele de partid. Şi fără prezenţa celor patru ar fi existat teoretic cvorum pentru plenul de marţi. Mai ales că se anulase şi o altă delegaţie în străinătate, a unei delegaţii compuse din UDMR-iştii Korodi Attila, Farago Petru şi PDL-istul Marius Rogin.
Cine sunt lustrabilii:
 • persoana care a ocupat funcţii politice de conducere retribuite de Partidul Comunist Român, denumit în continuare PCR, în aparatul central, regional, raional sau judeţean, după caz, al Partidului Muncitoresc Român, denumit în continuare PMR, al PCR, al Uniunii Tineretului Comunist, denumită în continuare UTC, al Uniunii Tineretului Muncitoresc, denumită în continuare UTM, membrii şi membrii supleanţi ai Comitetului Central al PCR. Comitetul Central al PCR conducea întreaga activitate a Partidului Comunist Român în intervalul dintre congrese, conducea şi îndruma în mod nemijlocit activitatea organelor de stat, în domeniul apărării naţionale, al ordinii publice şi al securităţii de stat (conform Statutului PCR). Persoana care a indeplinit aceste functii a facut parte din conducerea la cel mai inalt nivel a regimului declarat a fi fost ilegitim si criminal, coordonand activitatea politiei politice din România (Securitatea) si încalcând, in mod repetat, articolele 27 – 34 din Constituţia Republicii Socialiste Romania adoptata in 1965, aflata in vigoare pana in 1990 ( privind dreptul de asociere, libertatea presei, a intrunirilor, a mitingurilor si a demonstratiilor, precum si libertatea cultelor religioase, inviolabilitatea persoanei si a domiciliului, secretul corespondemtei si a convorbirilor telefonice, dreptul de petitionare si dreptul de proprietate, precum si articolele 2 (privind egalitatea de tratament fara deosebire de religie, opinie politcă sau orice alta opinie, origine natională sau sociala, avere, naştere sau orice alte imprejurări), 3 (privind dreptul la viata, la libertate si securitatea persoanei sale), 5 (privind tortura si pedepsele sau tratamentele crude, inhumane sau degradante), 7 (privind egalitatea in fata legii), 10 (privind dreptul la un process echitabil), 12 (privind imixtiunile arbitrare in viata personala si secretul corespondentei), 13 (privind libera circulatie a persoanelor si dreptul de a părasi orice tara, inclusive a sa, si de areveni in tara sa), 17 (privind dreptul de proprietate. "Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de proprietatea sa."), 18 ( privind libertatea gandirii, a constiintei si a religiei), 19 (privind dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii), 20 (privind libertatea de intrunire si de asociere) si 25 (privind dreptul la un trai decent) din Declaratia Universala a Drepturilor Omului;
 • persoana care a deţinut calitatea de membru al Consiliului de Stat sau al Consiliului de Miniştri, precum şi cei care au avut calitatea de ministru secretar de stat, prim - adjunct şi adjunct al miniştrilor şi al secretarilor de stat, prim-adjunct si adjunct al miniştrilor si al secretarilor de stat. Persoana care a detinut una din funcţiile prevăzute in acest paragraf s-a aflat intr-una din cele mai inalte pozitii din executivul comunist, coordonând poliţia politică si încalcând, in conformitate cu atribuţiile de serviciu ale acesteia, articolele identificate in paragraful precedent (cel referitor la înalţii demnitari comunişti ce făceau parte din legislativ) din Constitutia Republicii socialiste Romania din 1965 si din Declaratia Universala a Drepturilor Omului;
 • persoana care a deţinut funcţia de prim-secretar, secretar al Comitetului judeţean de partid, preşedinte, prim - vicepreşedinte şi vicepreşedinte al consiliilor populare judeţene, prim - secretar şi secretar al comitetelor judeţene ale UTC, precum şi persoanele care au deţinut calitatea de membru al Comisiei Centrale de Revizie sau al Colegiului Central de partid al Comitetului Central al PCR. Persoana care a deţinut o astfel de funcţie coordona nemijlocit activitatea Securitatii, aproba iesirea din tara in excursii organizate a cetatenilor care aveau studii superioare, precum si incadrarea in munca a cetatenilor care aveau studii superioare in orase considerate inchise, dupa efectuarea stagiaturii in localitati in care erau incadrati prin repartitie guvernamentala, incalcand articolul 13 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului. Persoana care a detinut o astfel de functie coordona activitatea de propaganda si cenzura incalcand articolele 18 si 19 din Declaraţia Universala a Drepturilor Omului si articolele 28, 29, 30 si 31 din Constituţia Republicii socialiste România adoptata in 1965;
 • persoana care a exercitat funcţia de activist remunerat de partid în cadrul aparatului de propagandă al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste la nivel central, regional, raional sau judeţean, după caz, precum şi directorii de editură, redactorii–şefi, redactorii–şefi adjuncţi şi secretarii generali de redacţie ai instituţiilor de presă ale PMR, PCR, UTM şi UTC din România la nivel naţional, regional, raional sau judeţean, după caz. Persoana care a exercitat una din funcţiile prevăzute la art.1 lit. d a avut responsabilităţi nemijlocite de propaganda comunistă si cenzura incalcand prin atributiile sale de serviciu, articolele 28, 29 si 30 din Constitutia Republicii Socialiste Romania din 1965, precum si articolele 18 si 19 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului;
 • persoana care a ocupat o funcţie de conducere în învăţământul de partid, organizat şi finanţat de PCR, PMR, UTM şi UTC. Persoana care a exercitat una dintre functiile prevazute la art.1 lit. e) a avut responsabilităţi nemijlocite de propaganda comunista si cenzura incalcând prin atributiile sale de serviciu, articolele 28 - 30 din Constituţia Republicii Socialiste România din 1965, precum si articolele 18 si 19 din Declaraţia Universala a Drepturilor Omului
 • persoana care a făcut parte din structurile organelor de Securitate şi a colaborat cu Securitatea, ca poliţie politică, constatată ca atare de către organele în drept, potrivit legii. Persoana care a făcut parte din structurile organelor de Securitate si a colaborat cu Securitatea a incalcat, unul dintre articolele 27 – 34 din Constitutia Republicii Socialiste România adoptata in 1965, sau unul dintre art. 2, 3, 5 ,7 , 12, 13, 17 ,18, 19 si 20 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.
 • persoana care a exercitat funcţia de preşedinte sau preşedinte al unei secţii a Tribunalului Suprem, de procuror, procuror general sau procuror general adjunct în cadrul unităţilor de procuratură, precum şi persoana care a îndeplinit funcţia de secretar de partid în oricare dintre instanţele judecătoreşti.
 • persoana care a ocupat funcţia de comandant, inspector şef sau inspector şef adjunct, la nivel central sau judeţean, după caz, în cadrul inspectoratelor de miliţie, comandanţii, adjuncţii şi ofiţerii anchetatori din centrele de detenţie politică şi lagărele de muncă forţată, secretarii de partid, precum şi ofiţerii politici din cadrul acestor instituţii.
 • Persoana care a activat in cadrul direcţiilor politice si de invatamant ideologic din cadrul Ministerului de interne si din cadrul Ministerului Apărarii Nationale. Militia a avut atributii de politie politica, preluând, in zona rurala, mai ales, atributii ale Securitatii;
Cine a scăpat de lustraţie:
 • şefii misiunilor diplomatice, consulare şi comerciale române din străinătate şi adjuncţii acestora;
 • persoanele care au deţinut funcţiile de guvernator, viceguvernator ai Băncii Naţionale a României, respectiv preşedinţi, prim-vicepreşedinţi şi vicepreşedinţi ai băncilor de stat, la nivel central şi judeţean, precum şi persoanele cu responsabilităţi în domeniul operaţiunilor valutare;
 • membrii şi membrii supleanţi ai Comitetului Central al UTC
 • Prezenta lege nu se aplică persoanei care s-a aflat într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 (persoană lustrabilă –n.a.) înainte de a împlini vârsta de 18 ani.
Sursa:
 http://www.cotidianul.ro/premierul-ungureanu-scos-din-legea-lustratiei-174349/
Legi cu dedicaţie

(după George Topârceanu)

După atâta zăbavă,
Mare agitaţie,
Căci ni s-a servit, pe tavă,
Un fel de... lustraţie.

Pedeliştii se adună
Şi fac demonstraţie
Cum că legea este bună,
Nu-i o imitaţie.
 

Grupul de Investigaţii Politice a făcut plângere penală împotriva lui Mihai Răzvan Ungureanu

Grupul de Investigaţii Politice (GIP) a sesizat Parchetul General în legătură cu conflictul de interese în care s-a aflat fostul director SIE, Mihai Răzvan Ungureanu, a cărui familie a primit 170.000 de euro în 2009 şi 2010 de la firma austriacă OMV AG.
GIP considera, de asemenea, ca era de datoria Comisiei Parlamentare de control al SIE sa il ancheteze pe Mihai Razvan Ungureanu cu privire la problemele de securitate nationala pe care le implica relatia sa cu OMV AG.
Potrivit declaratiilor de avere ale lui Mihai Razvan Ungureanu, in perioada in care a fost director al SIE principala sursa de venit a familiei sale a fost firma austriaca OMV AG. Daniela Ungureanu, sotia lui Mihai Razvan Ungureanu, a primit, in 2009 si in 2010, in baza unui contract de "servicii de consultanta medicala" suma totala de 711.866 RON, adica 170.000 de euro, de la firma austriaca.
1. GIP a sesizat Parchetului General faptul ca fostul director al SIE s-a aflat in conflict de interese incepind cu anul 2009, cind sotia sa a inceput sa fie platita de OMV. Potrivit art. 70 din Legea 161/2003 (Legea Anticoruptie), "prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative".
In decembrie 2007 Mihai Razvan Ungureanu a fost numit director al SIE, functie de demnitate publica asimilata rangului de ministru. Incepind cu 2009, firma OMV a devenit principala sursa de venit a familiei Ungureanu, Daniela Ungureanu incasind de la aceasta cite 85.000 de euro pe an (7000 de euro pe luna), de aproape 6 ori mai mult decit incasa Mihai Razvan Ungureanu de la SIE.
Potrivit Art. 1 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, "Serviciul de Informatii Externe este organul de stat specializat in domeniul informatiilor externe privind siguranta nationala si apararea Romaniei si a intereselor sale". Firma austriaca OMV AG face parte din zona de interes a SIE deoarece este proprietara Petrom, fiind una dintre firmele straine cu cele mai importante interese in Romania, cu rol strategic in domeniul energiei.
Prin urmare, Mihai Razvan Ungureanu s-a aflat in conflict de interese. Pe perioada in care a exercitat demnitatea publica de director SIE, Mihai Razvan Ungureanu a avut un interes personal de natura patrimoniala (cei 7.000 de euro pe luna primiti de la OMV) care ar fi putut influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor sale (activitatea SIE referitoare la firma austriaca).
2. Pe de alta parte, GIP cere Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului Parlamentar asupra Serviciului de Informatii Externe sa explice de ce nu a realizat o ancheta cu privire la problemele de securitate nationala pe care le implica relatia dintre fostul director al SIE si OMV AG.
Activitatea si actionariatul OMV AG sint probleme care tin de securitatea nationala a Romaniei. In noiembrie 2006, de pilda, presedintele Traian Basescu declara ca a cerut Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) sa analizeze actionariatul OMV, deoarece "avem riscul de a nu sti, de fapt, cine este actionarul majoritar al OMV Petrom". Presedintele Basescu se declara ingrijorat de faptul ca compania rusa Gazprom "cumpara masiv actiuni OMV". Potrivit lui Traian Basescu, "nu am vindut OMV-ului nici productia de ace, nici productia de brice, ci am vindut, pur si simplu, exploatarea resurselor energetice".
La un an de la aceste declaratii, presedintele Traian Basescu l-a numit in functia de director al SIE pe Mihai Razvan Ungureanu. Ulterior, sotia directorului SIE a inceput sa primeasca sume foarte mari de bani de la o companie care face obiectul activitatii institutiei conduse de sotul ei. Acest fapt poate crea probleme care tin de securitatea nationala.
Comisia de control a SIE trebuie sa explice de ce nu l-a audiat pe Mihai Razvan Ungureanu referitor la problemele pe care le implica relatia dintre familia Ungureanu si OMV:
1. Cum este posibil ca sotia directorului SIE sa primeasca bani de la o companie straina cu interese strategice in Romania?
2. Ce servicii a prestat Daniela Ungureanu firmei din Austria in schimbul unei sume de aproximativ 7.000 de euro pe luna?
3. Cum se explica faptul ca sotia directorului SIE este cel mai bine platit medic din Romania? Spre comparatie, Irinel Popescu, la acea vreme director medical al Institutului Fundeni, a avut in 2009 un salariu de 81.825 RON pe an, adica de 4 ori mai putin decit suma incasata de Daniela Ungureanu de la OMV.
4. Daniela Ungureanu este medic anestezist. Ce fel de "consultanta medicala" poate acorda un medic cu aceasta specializare unei firme austriece?
5. In ce tara si-a desfasurat Daniela Ungureanu activitatea de consultanta medicala pentru firma austriaca OMV?
29 februarie 2012
Mugur Ciuvica
presedintele GIP
Declaratiile de avere din 2010 si 2011 ale lui Mihai Razvan Ungureanu si sesizarea facuta de GIP la Parchetul General se gasesc pe site-ul: www.grupul.ro

marți, 28 februarie 2012

Meleşcanu: "Traseist în statornicie"
 
de Petru Calapodescu
 
Defetismul lui Teodor Meleşcanu şi mutarea lui în grădina Controceniului surprind şi nu prea. Pregătirea intelectuală solidă, cultura şi o abilitate nativă dar şi exersată încă din 1966 - când, proaspăt absolvent, a şi fost angajat diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, instituţie care, nu-i aşa?, îşi recruta aleatoriu personalul, prin anunţuri la mica publicitate - i-au permis să devină şi să se menţină ca un personaj alunecos, exprimând elegant opinii, dar niciodată bătându-se în tranşee. Gata oricând să treacă de pe o linie pe alta, de la PDSR la APR, apoi la PNL, nu neapărat din granitice convingeri politice, ci personal ieşind întotdeauna în câştig. Mişcarea lui actuală, acceptarea, fără barem să-şi informeze în prealabil şefii din PNL, a funcţiei de director al SIE, în nemijlocita subordine prezidenţială, era oarecum previzibilă, iar Crin Antonescu n-ar trebui să fie chiar atât de uluit. Probabil că manevra era de mult clocită, iar la recentul Revelion, petrecut la acelaşi hotel predelean cu Traian Băsescu, doar s-a băut aldămaşul.
Cert este Băsescu a lovit puternic sub centură USL, Puterea izbutind, prin abandonarea mandatului de parlamentar de către Meleşcanu, să-şi redobândească majoritatea şi în Senat, instituţie cu un important rol în preajma alegerilor. Prin numirea lui Meleşcanu la SIE, Traian Băsescu nu numai că-şi păstrează - e o gogoriţă afirmaţia că ar fi desemnat democratic o persoană chipurile din zona Opoziţiei - controlul absolut asupra acestui serviciu secret, ci şi-l şi întăreşte. Există suficiente temeiuri spre a presupune că un tandem al şefului operativ al SIE, generalul Predoiu, cu directorul Meleşcanu va funcţiona fără rateuri. Ceea ce, în perspectiva alegerilor parlamentare din diaspora şi în veghea asupra funcţionării fără surprize a misiunilor diplomatice şi consulare capătă o însemnătate ce poate deveni tranşantă.

Se reiterează, însă, totodată, ipoteza unei mai vechi afinităţi între Băsescu şi Meleşcanu, ivită după uşurinţa cu care preşedintele l-a numit, acum câţiva ani, ministrul la MApN, ba şi, concomitent, o perioadă, la Justiţie. E posibil ca această afinitate să dateze încă dinainite de 1989, când când ambii au avut funcţii ce nu puteau ieşi din sfera de preocupări a DIE, predecesoarea din Batişte a actualului SIE, dar astea sunt, desigur, vorba poetului, doar un lung prilej de vorbe şi de ipoteze. Una fiind că o fi Meleşcanu traseist politic, dar e statotnic în profesie. "On revient toujours au premier amour"?

Nu i se poate nega, însă, lui Traian Băsescu faptul că ştie, sub pretextul "promovării valorilor", să ţină sub strictul control personal principalele funcţii în stat. Se zice că următoarea sa mişcare va fi plantarea lui Daniel Morar, şeful cu mandat expirat de la DNA, la Parchetul General, în locul Codruţei Kovesi, căreia, de asemenea, i se încheie mandatul. Vom vedea.
 
Sursa:

Javra şi măgarulDouă oi dintre acelea ce se răzleţesc de turmă,
Iar făcură ce făcură şi rămaseră în urmă
Şi, ca-n alte dăţi, acestea se şi puseră pe bârfă:
- Ţi-am zis eu că Bucălaia, sclifosita, e o târfă,
În sulimeneli din alea, nici capra nu o întrece
Şi-i face ochi dulci întruna celui mai netuns berbece.
- Asta, fato, nu-i nimica, dar văzându-l că-i robaci,
A pus ochii, homofila, de o vreme, şi pe baci.
 
 
Citiți continuarea pe:

PDL îşi operează sexul


Pedeliştii fug, ca dracul de tămâie, de PDL. Numele sub capacul că­ru­ia au golit vistieriile nu le mai face trebuinţă şi, ca atare, trebuie zvâr­lit. Sondajele îl divulgă peri­cu­los şi asasin, aşa că orice alăturare sau asemănare de mimică, căl­că­tu­ră, cărare în frizură sau coc trebuie extirpată. Ordinul de camuflaj a venit de sus. Democrat libe­ra­lii, a căror masculinitate a fost pro­bată în atâtea jafuri, vor deveni Miş­care, substantiv feminin cati­fe­lat la auz. Vor merge, car­e­va­să­zi­că, până la un transplant de sex. Poate că de aceea Traian Băsescu a încredinţat noua onomastică fii­cei sale mari, însărcinată să înscrie la OSIM rochia de bal mascat a PDL, iar o altă feminină, Udrea, să ne­gocieze întâiul dans. Cu cine? Cu oierul vârât la pârnaie în pijama, săltat direct din ţoalele de noap­te, cel care urla că Băsescu e "dracul gol" şi-şi însoţea descântecul "piei Satană" cu cruci largi. Becali nu-i mai pute a oaie minis­tre­sei cu geantă Vuitton, iar parfu­mu­rile ei franţuzeşti pot suporta, pentru o cauză atât de înaltă, amen­da olfactivă a unui râgâit. Ce vor face ceilalţi masculini din Par­ti­dul Transsexual Băsescu? Se vor crăpa la nevoie. Poporul trebuie mu­sai păcălit. Nici o babă chioară, ie­şită vie de sub nămeţi, nu trebuie să distingă, sub chipul dat cu fard şi cu mustaţa epilată a unei ju­ne, pe secretarul general al de­func­tului PSD, Oltean. Nici sub mi­nijupa care-i lasă dezveliţi ge­nun­chii, pe Videanu. Fluturiţa bu­co­vineană nu e Flutur, iar dan­sa­toa­rea care încalecă bara, cu o gra­ţie de gâscă în osânze, nu e Pinalti. Nici sub peruca buclată nu trebu­ie descoperită chelia băsesciană. Camuflajul trebuie să fie perfect, iar Mişcarea Populară, recroită din resturi de stofă, trebuie să se pre­zinte virginal. Este îngăduită orice încuscrire, orice cumetrie. E bun şi Miluţ, cu vagi reziduuri ţă­ră­niste, şi Pavelescu, şi Icsulescu, şi mişcarea preoteselor de car­tier. Cu cât se vor sui mai multe muşte pe rahatul care pute (concluzia nu îmi aparţine, conclavurile de docţi care asudă până la trei noaptea au stabilit limpede că nu­me­le PDL trebuie să dispară), cu cât îl vor înveli mai etanş, cu atât cu­loarea se va estompa, iar duhorile, combinate cu zer, vor mân­gâ­ia suportabil nările. Tuşa Floa­rea trebuie făcută la urne. În formă abre­viată, pe buletinul de vot, Miş­ca­rea Populară s-ar putea numi ULS. Cine să mai aibă vreme să facă deosebirea între USL şi ULS? Cu ce argumente? Cu argumentul cu care Băsescu a schimbat, într-o noapte, doctrina de pe stânga pe dreapta. Mă, a zis el, de mâi­ne vă mutaţi doctrina de pe cra­cul stâng pe dreptul. Şi toţi şi-au po­tri­vit doctrina după cum a ordonat şeful.

În consecinţă, PDL nu mai e! Par­tidul care a desfiinţat sute de spi­tale şi mii de şcoli, izbânzi is­to­rice, azi anulate, ale unor înaintaşi, partidul care a luat laptele praf de la gura sugarilor şi a permis ca pensia să scadă sub întreţinerea la bloc, partidul care lasă bolnavii de cancer fără ultima alinare, morfina, partidul care a furat mai mult decât fanarioţii şi încă nu s-a să­tu­rat, ei bine, a dispărut. Căuta­ţi-l, pitit sub şliţul lui Becali, în garde­roba lui Miluţ. Este oriunde poate fi încropită o ascunzătoare pentru şobolanii politici. Băsescu, pe faţă, a dat liber la deghizare. Dacă zgămâiaţi niţel sub mâzgă, îl găsiţi. Dar cui îi mai trebuie?

Sursa:

Mişcarea populară, sub negrul unghiei lui Becali

 
 
Dilema pedeliştilor este de natură intelectuală: Gigi sau rârâiţii? Pe de-o parte, rafinamentul politic european; pe de alta, electoratul lui Gigi; între ele, veţi vedea, şmecheriile lui Videanu-Bordură.

Exact cum stă bine unui partid de dreapta atent la Piaţa care strigă pe rupte "Poporul prost nu mai vrea băieţi deştepţ!". Prin băieţi deştepţi înţelegând tot ce trage Băsescu după el. Guvernul MRU, la pachet cu ideea de a-l trimite pe Boc să candideze la Răchiţele, e soluţia de ananghie a "decridibilizaţilor uzaţi" (definiţia lui Videanu-Bordură pentru pedelişti). Cacealmaua a fost numită "deschidere către societate".

Aflaţi în cacao până la gură, portocalii s-au trezit că trebuie să rezolve chestiuni doctrinare şi pendulează între aforismele lui Gigi Becali şi analizele lui Videanu-Bordură.

Deci, cum să decidă partidul? Să se bizuie pe câţiva inşi cu multe cărţi citite (Paleologu, Cr. Preda) sau să ia în calcul doctrina lui Gigi, care socoteşte că cititul e o tâmpenie, fiindcă nu te saltă în sondaje?

În privinţa celor doi cărturari, Gigi atacă fără milă. Măi tată, băi Şopănhauăr, du-te şi citeşte două, trei cărţi, vino la televizor şi rârâieşte-te cât vrei tu, şi să-mi zici câte voturi ai adus. În varianta scurtă, Gigi consideră că Paleologu şi Cr. Preda nu reprezintă pentru alegători nici cât negrul de sub unghia lui. Mică. Să admitem, doctrina lui Jiji e pe măsura golăniilor practicate de-a lungul mandatului Boc: "Nenică, gata, de acum încolo fac cum e mai bine pentru partid şi pentru mine".

În treacăt fie zis, pedeleul îşi poate însuşi aprecierea cu unghia, dar e periculoasă ca perspectivă. S-ar putea ca într-o zi să i se facă şi Elenei de astfel de evaluări şi să vină cu aroganţa că potenţialul lui Oltean sau al lui Toader nu valo­rează nici cât jumătate din vuitoanele din dotare.

Milogitul la poarta lui Becali, pentru localele de la Bucureşti, e în armonie cu locul ocupat de pedelişti în sondaje, unde abia se mai zăresc.

Nucleul dur al partidului e cu picioarele pe pământ. Semna­lizează ca Gigi şi se coafează după interese. O mărturiseşte Videanu – într-un interviu dat în Ev.Z., unde Bordură atrage atenţia că electoratul trebuie luat fin, la sentiment, la subtilităţi ca reducerea contri­buţiilor sociale, reducerea cotei unice, creşterea salariului minim, bla, bla... Citat din Videanu-Bordură: "Lipitura premierului de PDL trebuie să aibă loc, dar la momentul potrivit".

Deocamdată MRU trebuie să rămână independent. Să nu-l contamineze partidul "decredibili­za­ţilor uzaţi".

Şi calculul lui Bordură continuă: "Eu cred că dl Ungureanu trebuie să beneficieze de credibilitatea de care se bucură în rândul populaţiei".

Adică s-o prostească, să nu se amestece cu "uzaţii şi decredibilizaţii" din partid.

N-are dreptate Gigi, să le vorbească derbedeilor pe şleau, să folosească unitatea de măsură negrul de sub unghie?

Sursa:Ungureanu, fă-te că lucrezi!Cele câteva gesturi publice ale noului premier s-au lipit de ochii românilor ca ventuzele de spatele omului mort. Vizita de lucru la deszăpeziri ne-a arătat cât de înzăpezit prin birouri este noul premier. A fost prima ieşire de lucru a unui demnitar care n-a trudit niciodată cu adevărat. Aşa se şi explică reacţia lui nervoasă faţă de ineficienţa babelor comunale. Apoi junele nostru istorico-agent, ţinut nişte ani sub clopotul de verdeaţă al pădurii de pe strada Teişani şi parcat în singurătatea plictisitoare a caselor din comuna Pipera, a descins să vadă şi starea Bucureştilor. E drept că s-a limitat la o îmbrăţişare televizată (în campanie de peste 40 de ani, Sorin Oprescu îmbrăţişează şi se pupă şi cu dracu'!). Consecinţe? Zero! Rezultate? Impresia că noul premier are vână încât este gata să aibă grijă şi de Bucureşti. Altă iniţiativă de aerian! Toată lumea din instituţiile publice să înceteze chiulul. Şi să înceapă programul de la 8.00 şi să muncească până la 16.00. Soluţie super-inteligentă din aceeaşi familie cu scosul babelor şi al moşnegilor la deszăpeziri. Asta chiar seamănă cu o idee zgomotoasă sfârâită de sub fruntea unui student avansat din greşeală la rangul de director de combinat. Copleşit de funcţie şi fudul nevoie mare, omul nu are nici minima curiozitate să-şi întrebe secretara cu ce vine la serviciu, când pleacă de acasă şi cât timp pierde pe zi cu mijloacele de transport. Şi dacă ar fi întrebat cotoroanţa de la cabinet (dacă nu cumva a înlocuit-o cu una cu picioarele pornite din amigdale), ar fi aflat că în Bucureşti diferenţele de orar vin de la Marele său Tătic politic, Nicolae Ceauşescu, şi că acesta (fără să consulte CC al UTC!) a introdus orele diferite pentru fluenţa traficului la metrou şi pe principalele artere din Bucureşti, inclusiv de la intrările în Capitală. Ca să nu mai vorbim de subţierea hărmălaiei de pe troleibuze şi autobuze cu care conaşul nostru n-a călătorit niciodată (fiind încă din copilărie un veritabil intelectual anti-dust).
După toate aceste isprăvi, a venit vremea ca bietul conaş să se ia la trântă cu durerile naţiei. Adică să înceapă lupta cu puţinătatea bugetului public. De unde să scoaţă nişte bani un om care n-a dat în viaţa sa o şpagă şi nici n-a câştigat bani la greu. De la bandiţi? Cum adică? Să cheme el finanţiştii şi controlorii de prin marile banci, doctorii şi masteranzii risipiţiu prin lume şi să despăducheze rapid sistemul fiscal şi practicile oneroase? Adică să atace el cunoscuta şi incriminata evaziune fiscală?
- Din pământ din iarbă verde să îmi scoateţi un miliard şi jumătate în cel mult două luni de controale!
Cui să-i ceară Mihai Răzvan Ungureanu o asemenea ispravă? Junelui ministru de la Finanţe? Doar n-o fi nebun să-i controleze pe tac-su, pe Videanu şi pe Raul Doicescu? Regelui neîncoronat al şpăgii, Sorin Blejnar?Sau semianalfabetului de Stelian Barna de la Gardă? Sau băieţilor de la supravegherea fiscală a afacerilor cu produse petroliere? Adică grupului de la Ploieşti, condus de familia Anastase? Asta ar fi ca şi cum l-ai controla la buzunare pe Traian Băsescu. Şi atunci, de la care din mahării care trăiesc numai din compensarea TVA şi din bicicleta cu firmele pe care tot ei le introduc în faliment?
Să fii nebun să te legi de aşa ceva! Şi atunci ce să facă omuleţul nostru cocoşat de ambiţie? Doar n-o fi viteazul nostru Mihai Răzvănel aşa de prostuţ încât să ceară raportul fraudelor economice comise de înalţi demnitari, întocmit de unitatea specializată din SRI şi pus la scuteală de preşedintele Traian Băsescu? Cum să pornească de la aşa ceva? Nu de alta, dar acolo scrie despre proporţia evaziunii fiscale, despre dimensiunile economiei subterane, inclusiv despre personaje şi personalităţi şi despre marile şmecherii din recuperarea TVA.
Nefiind de nasul său toate acestea şi lansând comanda de recuperare a banilor mai mult de ochii lumii, nu i-a mai rămas decât să trimită câteva echipe de mascaţi pe la porţile ţiganilor din Strehaia şi să clipească agitat cu privirea în tavan, înţesat şi el de microfoane.
- Aşa, Mihai, fă-te că lucrezi!

Sursa:
http://www.cotidianul.ro/ungureanu-fa-te-ca-lucrezi-174262/

luni, 27 februarie 2012

La mulţi ani, dragi colegi! 

 

DOI ANI DE LA ÎNFIINŢAREA FILIALEI CONSTĂNŢENE A SCMD

Sîmbătă, 25 februarie 2012, în sala de conferinţe a  Hotelului Malibu, în prezenţa a 250 pensionari militari, a avut loc o adunare festivă  ocazionată de aniversarea a 2 ani de la înfinţarea filialei locale a SCMD. La adunare au participat: col. (r) Mircea Dogaru - preşedintele SCMD, gen.lt (r) Corneliu Dobriţoiu- responsabilul pe probleme de apărare în  USL, deputatul Gheorghe Dragomir - preşedintele organizaţiei judeţene a PNL, Cristinel Nicolae Dragomir - vicepreşedintele Consiliului  Judeţean Constanţa, cdor.(r) Filaret Sîntion - preşedintele organizaţiei municipale a Partidului Conservator, Vasile Oţelea – preşedintele filialei judeţene a BNS, Toma Ioan - preşedintele filialei constănţene a Sidicatului Pensionarilor, col. (r) Marin Constantin - preşedintele Asociaţiei Cadrelor în Rezervă şi în Retragere din MAI.

În cuvîntul său, col.(r)Remus Macovei - preşedintele SCMD - Filiala Constanţa a prezentat rezultatele obţinute în cei doi ani de existenţă : creşterea numărului de membri de la 24 la 1100; adresarea a numeroase scrisori de protest şi memorii  guvernului , M.Ap.N., MAI, SRI şi parlamentarilor constănţeni; cele peste  1000 de acţiuni în instanţă; organizarea unor acţiuni de protest şi participarea la acţiunile de protest organizate de centralele sindicale, atît pe plan local cît şi la nivel central.


Toţi invitaţii au apreciat faptul că filiala constănţeană este deosebit de activă  în apărarea drepturilor ce revin pensionarilor militari şi  că nu sunt indiferenţi la problemele cu care se confruntă  celelalte categorii sociale.
Col.(r) Mircea Dogaru a arătat că SCMD  este singurul sindicat care a dat în judecată statul român la Curtea de la Luxemburg, dar pentru stingerea litigiilor pe cale amiabilă, a solicitat o întîlnire între reperzentanţii sindicatului şi avocaţii guvernului, dar pînă la ora actuală nu s-a primit nici un răspuns. Referitor la colaborarea cu USL,  acesta a arătat că se va încheia, în perioada  următoare, un acord în care vor fi trecute problemele de rezolvat, cu responsabilităţi şi termene foarte precise . Este foarte posibil ca la 1 mai, SCMD împreună cu celelalte sindicate, federaţii, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, care fac parte din Consiliul Naţional al Societăţii Civile să organizeze o manifestaţie de protest.
Domnul gen.lt.(r) Corneliu Dobriţoiu, a arătat că USL, odată instalată la putere, va iniţia o lege ocupaţională pentru militarii din structurile de apărare, care să fie în concordanţă cu cele din statele membre NATO şi UE. Deasemenea se va acţiona pentru sporirea progresivă a bugetului alocat apărării, astfel ca acesta să atingă un prag de 2% din PIB. Domnul  general a mai menţionat faptul că este îngrijorat de apariţia unor formaţiuni paramilitare şi că se va acţiona pentru redarea demnităţii gradului de general.
Domnul deputat Gheorghe Dragomir a arătat că PNL a acordat permanent atenţie problemelor specifice pensionarilor militari şi că în continuare va acţiona cu fermitate pentru rezolvare acestora. De la înfiinţarea sindicatului a colaborat în condiţii foarte bune cu reprezentanţii acestuia şi este convins că această colaborare se va amplifica.
Vicepreşedintele CJC,  domnul Cristinel Nicolae Dragomir, a rătat că actualii guvernanţi şi-au bătut joc de pensionarii militari. Conducătorii USL cunosc  aceată problematică şi pensionarii militari pot conta pe sprijinul acestora . Acesta  a garantat că oricînd CJC,  de cîte ori va fi nevoie,  va sprijini acţiunile pensionarilor militari.
Avocata Simona Sîrbu, cea care reprezintă  în instaţe interesele membrilor SCMD din Constanţa, dar şi a celor din Tulcea, Brăila şi Galaţi, a arătat că pe recalculare din cele 682 dosare 444 au fost cîştigate pe fondul cauzei, diferenţa aflîndu-se pe rol. În urmara recursurilor depuse de M.Ap.N, MAI şi SRI, Curtea de Apel Constanţa a emis hotărîri definitive şi irevocabile în 325 dosare.  Avînd în vedere că  au fost emise decizii de revizuire conform prevederilor OUG nr. 1/2011, au fost deschise acţiuni în instanţă în peste 300 de dosare. Activitatea sa este îngreunată de faptul că se emit decizii de revizuire în cascadă, fiind pensionari militari care au primit în două luni 3-4 de astfel de documente.
Tuturor celor prezenţi le-au fost înmânate câte o revistă realizată tocmai pentru  această adunare festivă.

Col. (r) Remus Macovei

duminică, 26 februarie 2012


Academicianul Florin Constantiniu:
Actuala guvernare a ridicat incompetenţa, lăcomia şi aroganţa la culmi fără precedent


Academicianul Florin Constantiniu, unul dintre puţinii intelectuali care au avut curajul în perioada ceauşistă să le vorbească studenţilor despre înrobirea Basarabiei de către Rusia, a publicat, în numărul din februarie al revistei "Istorie şi Civilizaţie", un editorial extrem de acid la la adresa actualilor guvernanți.
"Am spus în repetate rânduri – și o voi face mereu – clasa politică din perioada post-decembristă este cea mai incompetentă, cea mai lacomă și cea mai arogantă din întreaga istorie a poporului român.
Actuala guvernare a ridicat incompetența, lăcomia și aroganța la culmi fără precedent. Pasivitatea de până mai ieri a românilor a făcut-o să creadă că totul îi este permis, că românii pot fi batjocoriți, umiliți, călcați în picioare. Dacă în 2011, când s-a hotărât reducerea salariilor, oamenii ar fi ieșit in strada, nu am fi ajuns la situația dezastruoasă de astăzi. Românii s-au comportat până mai ieri ca niște oi, care s-au lăsat tunse și mulse, fără să scoata un behăit. Atunci, "pastorii" lor, îmbrăcați în costume Armani și rochii Gucci, au crezut că, oricâte abuzuri ar săvârși, impunitatea lor este asigurată.
Se pare însă că românii suportă mai lesne să fie jecmăniți decât umiliți. Iar actuala guvernare le-a întrecut pe toate în a-i batjocori. Așa a fost posibilă numărătoarea de pomină a votului de la Legea Pensiilor, făcută de dna Roberta Anastase și trecută cu vederea de Justiție, așa a fost posibilă comasarea alegerilor, cea mai gravă încălcare a democrației din perioada post-decembristă. Dacă au înghițit atâtea, înghit orice, a fost gândul guvernanților despre români. (...)
In cazul mișcărilor din România, nemulțumirile sunt atât de multe și variate, încât ele țâșnesc aproape din gura fiecărui manifestant. Absența unui program sistematic este invocată de Putere și naimitii ei pentru a discredita manifestatiile. Cred ca impulsul cel mai puternic in stare sa-i tina pe oameni in strada, in frig si sa nu ia seama de incercarile de tot felul ale jandarmilor de a-i descuraja si intimida a fost dispretul guvernantilor. Romanii se simt dispretuiti si asta e mai greu de indurat decat taierea salariilor.
Dl. Traian Băsescu culege ce a semănat. Domnia Sa s-a vrut președinte-jucator, nu președinte-arbitru. Profitând de servilismul PDL și UNPR, care știu că, fără el, n-ar însemna nimic, Domnia Sa "a concentrat în mainile sale o putere nemărginită" (ca sa reiau formula lui Lenin despre Stalin, în celebra scrisoare către Congres, din 24 decembrie 1922). Intr-adevăr, dl. Traian Băsescu este șeful statului, șeful guvernului, șeful Parlamentului, șeful Justiției, șeful Armatei, șeful serviciilor speciale și secrete. "Tot ce misca-n țara asta, râul, ramul", vorba poetului, îi este subordonat și controlat. Era firesc, așadar, ca orice nemulțumire, indiferent de natură, indiferent de domeniu, să-l vizeze pe el. In loc de a fi un factor de mediere și conciliere, Domnia Sa a preferat confruntarea și agresivitatea. (...)
Soluția cea mai bună ar fi alegerile anticipate, care ar da posibilitatea poporului să-și spună cuvântul. Dar falsa democrației se teme de moarte de consultarea poporului (...). In România, ciolanul este ținut cu ghearele și cu dinții (...)".

Academician Florin Constantiniu
Articol publicat în revista "Istorie şi Civilizaţie", februarie 2012
preluare de pe blogul lui Radu Tudor - www.radutudor.ro

Sursa:
http://www.cotidianul.ro/actuala-guvernare-a-ridicat-incompetenta-lacomia-si-aroganta-la-culmi-fara-precedent-174137/UDMR, afară! Însă nu doar de la guvernareVicepremierul UDMR Marko Bela este revoltat pentru că nu se respectă Legea Educaţiei. O lege care, spune domnul Bela, „fără noi nu ar fi fost adoptată". Este vorba despre actul normativ pe care Guvernul Băsescu l-a băgat pe gâtul şcolii româneşti în ciuda nemulţumirilor învăţătorilor, profesorilor, părinţilor şi Opoziţiei.
Marko Bela nu este deranjat că Puterea din care face parte a încălcat legea salarizării profesorilor, indiferent de vârstă, sex, credinţă şi etnie, ci de faptul că la Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş nu se respectă dreptul la învăţământ în limba maternă. Totodată, liderul UDMR se întreabă în gura mare „dacă există democraţie parlamentară". Marko Bela nu a făcut acelaşi lucru după ce Roberta Anastase a furat voturi în Parlamentul României şi nici atunci când acelaşi Parlament funcţiona conform indicaţiilor preţioase ale degetului lui Mircea Toader. Liderului UDMR nu i-a tremurat mustaţa de nervi nici în momentul în care Mihai Răzvan Ungureanu şi echipa sa au ajuns la Palatul Victoria după ce regulile de funcţionare a comisiilor parlamentare au fost încălcate grosolan.
Marko Bela ameninţă că, în cazul în care nu se rezolvă problemele existente la UMF Târgu-Mureş, UDMR ar putea părăsi guvernarea. Este pentru a „n"-a oară când udemeriştii ameninţă cu ruperea coaliţiei. Dar, ca de fiecare dată, Marko Bela şi ai lui nu o vor face, pentru că ar însemna să-şi piardă funcţiile şi privilegiile, iar unii dintre ei se tem că şi-ar putea pierde şi libertatea.
Pentru binele României, udemeriştii nu ar trebui să iasă numai de la guvernare, ci şi din viaţa politică. Şi nu singuri, ci însoţiţi de reprezentanţii ucrainenilor, polonezilor, italienilor, croaţilor şi ai celorlalte etnii fără de care actuala putere politică nu ar rezista. Locul liderilor UDMR şi al parlamentarilor celorlalte minorităţi nu este în Parlamentul României, pentru că aceştia nu-i reprezintă pe maghiari, ucraineni, polonezi, italieni şi croaţi. Singura preocupare a acestora este să-şi păstreze funcţiile şi să primească de la bugetul de stat bani cât mai mulţi. Pe de altă parte, România nu este o ţară cu probleme etnice. De aceea, un minister sau o agenţie guvernamentală dedicată etniilor ar fi suficientă. Suficiente nu ar fi doar funcţiile de conducere, dar asta ar fi numai treaba lui Marko Bela, a lui Kelemen Hunor şi a celorlalţi profitori.

Sursa:
 http://www.cotidianul.ro/udmr-afara-insa-nu-doar-de-la-guvernare-174141/

Cât de “darnici” sunt maghiarii: Românii din ţinutul secuiesc, autonomie culturală

Scris de : M.A.B.


Maghiarii sunt atât de “darnici”! Partidul Popular Maghiar din Transilvania susţine că, după obţinerea autoguvernării speciale pentru aşa-zisul ţinut secuiesc, românii vor beneficia de autonomie culturală.
În capitolul platformei PPMT care se referă la regiunile Transilvaniei, se consideră că “ţinutul secuiesc, datorită tradiţiilor sale istorice şi culturale autonomiste, trebuie să obţină o autoritate de autoguvernare specială, cu asigurarea autonomiei culturale a românilor, care reprezintă o minoritate în regiune”.
De asemenea, Clujul este considerat capitala Transilvaniei şi “aici ar trebui înfiinţate instituţii de învăţământ superior în limba maghiară prin care cultura elitelor din sânul maghiarimii transilvănene să se integreze în valorile spirituale şi ştiinţifice europene”.
Platforma-program a Partidului Popular Maghiar din Transilvania este intitulată “Pe calea cea bună – Şanse şi libertate Transilvaniei”. Documentul defineşte, în şapte capitole, principiile după care se ghidează partidul, transmite Agerpres.
În viziunea PPMT, “maghiarii din Transilvania sunt o comunitate vie, parte integrantă a naţiunii maghiare unitare din bazinul Carpatic, care se bucură de diferite forme de autonomie şi se ghidează după propriile tradiţii şi sisteme de valori”. În viziunea PPMT, elementele esenţiale în realizarea reformei statului român sunt “reducerea birocraţiei sufocante şi regionalizarea cât mai profundă”. “PPMT consideră că doar problemele legate de apărarea naţională, afacerile externe, finanţele şi siguranţa naţională ar trebui să fie exclusiv de competenţa guvernului central”, se apreciază în document.
În capitolul referitor la politica externă unitară a naţiunii maghiare, documentul precizează: “principala datorie a politicii noastre externe este crearea, atât în opinia publică internaţională, cât şi în diversele instituţii de integrare internaţionale, în special cele euroatlantice, a unei tendinţe propice implementării programului nostru de autonomie“. PPMT promovează ideea înfiinţării în politica maghiară din Transilvania, cât mai curând posibil, a unui “acord de stabilitate transilvănean” care să reglementeze, pe termen lung, competiţia şi colaborarea. În ceea ce priveşte participarea la guvernare, documentul stipulează că “acest lucru este posibil doar în cazul respectării cu stricteţe a unor programe de coaliţie, considerând că reprezentarea parlamentară şi politicile de autoguvernare sunt mai importante decât accederea la putere doar din interese meschine”.
Toro Tibor, ales preşedinte al PPMT
La primul Congres al Partidul Popular Maghiar din Transilvania, care a avut loc, sâmbătă, la Miercurea Ciuc, Toro Tibor a fost ales preşedinte al formaţiunii, el primind 309 voturi din cele 312 valabil exprimate. Toro a fost singurul candidat la această funcţie. El a declarat după ce a aflat rezultatul alegerilor că le mulţumeşte tuturor pentru urările de bine şi consideră că cea mai mare bază electorală a PPMT se regăseşte în rândul tinerilor, transmite Mediafax.
“Ei au adus cu ei spiritualitatea celor care nu sunt în această sală cu noi şi le mulţumesc frumos. PPMT are cea mai mare bază electorală între tineri”, a afirmat Toro Tibor.
În cadrul Congresului au fost aleşi şi trei vicepreşedinţi regionali: Papp Elod – zona ţinutul secuiesc, Gergely Balazs -zona Ardeal, Zatyko Gyula – zona Partium şi un vicepreşedinte naţional – Szilagyi Zsolt. Totodată, delegaţii la Congresul PPMT au adoptat programul platformă al partidului – “Pe calea cea bună – Şanse şi libertate Transilvaniei”.
Tokes cere sancţiuni pentru maghiarii care critică regimul Orban din Ungaria
Preşedintele Consiliului Naţional al Maghiarilor din Transilvania, eroparlamentarul Laszlo Tokes, şi-a început discursul, la primul Congres al PPMT, lăudând eforturile susţinute depuse de premierul ungar Viktor Orban şi criticându-i pe cei care care nu îl susţin, referindu-se la europarlamentari socialişti care au votat, săptămâna trecută, pentru sancţionarea Ungariei privind slăbirea democraţiei.
“Simţim ca o trădare de ţară manifestarea celor care îşi atacă propria ţară şi transportă muniţie pentru antipropaganda străină împotriva propriei naţiuni şi propiului Guvern, foarte rar în istoria ţărilor europene (…) Nu îşi pot iubi ţara aceia care aduc prejudicii imaginii ei şi naţiunii. Să ne gândim şi la corupţie, aderarea la Schengen este îngreunată de această corupţie şi de nerespectarea angajamentelor, şi România şi Ungaria sunt lovite de acest lucru (…) Propun ca Adunarea să ia o poziţie şi, eventual, putem, simbolic, să le dăm o interdicţie să intre în Ardeal, în Transilvania, pentru cei care îşi atacă propria ţară”, a spus Laszlo Tokes.
Din nou, placa transilvanismului şi a autonomiei
Totodată, el a spus că minisunea PPMT nu va fi una uşoară, întrucât noul partid trebuie să aducă reînnoirea în Transilvania şi să convingă puterea de la Bucureşti că maghiarii vor să îşi decidă propria soartă. “Suntem maghiari pentru că simţim că este bine să fim maghiari, suntem transilvăneni, asta este soarta noastră şi responsabilitatea noastră constă în faptul să dăm mai departe valorile noastre. Noi aici suntem acasă, nu avem şi nu vom avea o treaba uşoară, pentru că acum, după 22 de ani, se vede clar că nu numai Revoluţia noastră a fost furată, ci şi libertatea, statul de drept şi democraţia au fost jecmănite de comuniştii care s-au infiltrate la putere. După 22 de ani, suntem într-o stare în care ţara a fost dusă în faliment de guvernele corupte şi greşelile le plătim noi. Acest stat naţional, omogen şi centralizat este foarte scump. Cetăţenilor nu le place pentru că sunt străini de el şi simt că deciziile despre ei se iau fără ei, peste capul lor”, a spus Tokes.
“Să ne facem acceptaţi de Bucureşti, aşa şi doar aşa putem crea autonomia noastră”, a spus Laszlo Tokes.

Sursa:
http://www.ziuaveche.ro/actualitate-interna/politica-interna/cat-de-%E2%80%9Cdarnici%E2%80%9D-sunt-maghiarii-romanii-din-tinutul-secuiesc-autonomie-culturala-76814.html

Ultimul tun al Elenei Udrea: 300 milioane de euro. MDRT organizează licitaţii pentru primăriile "portocalii"

Autor: ELENA STAN

 Foto: Karina Knapek / Intact Images

Elena Udrea dictează încă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, deşi au trecut aproape trei săptămâni de când aceasta a părăsit scaunul de ministru. De la începutul anului, Ministerul a anunţat organizarea de licitaţii în valoare de peste 300 de milioane de euro care vor fi acordaţi prin Programul Naţional de Dezvoltarea a Infrastructurii.

O analiză a anunţurilor de participare privind organizarea de licitaţii pentru desemnarea firmelor care vor realiza proiectarea şi execuţia sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate, precum şi sisteme de alimentare cu apă publicate pe SEAP arată că ministerul lucrează pentru primăriile portocalii. Din anunţurile publicate reiese că în 343 de localităţi din 23 de judeţe din ţară vor începe lucrări de canalizare şi alimentare cu apă. Valoarea estimativă a contractelor fără TVA este de peste 302 milioane de euro. Majoritatea localităţilor, adică 222, au primari de la PDL, urmând PSD-ul cu 58 şi PNL cu 37.

Pe toate documentaţiile, inclusiv cele date publicitaţii pe 22 februarie,  apare încă ministrul Elena Udrea, chiar dacă aceasta nu mai este de ceva vreme la conducerea MDRT.

Lucrări făcute pe datorie
Potrivit caietelor de sarcini, proiectarea lucrării se face în termen de o lună de la Ordinul de începere a lucării, iar execuţia propriu-zisă se face în 12 luni. Un program perfect prin care primarii PDL se pot lăuda la electorat cu rezultate concrete astfel încât lumea să fie mulţumită şi să-i voteze în continuare. Durata contractelor este de 108 luni, adică 9 ani. "Termenul de 108 luni, care se regăseşte în anunţul de participare al licitaţiei, se referă la durata maximă contractuală, care cuprinde atât durata de implementare efectivă a proiectelor, cât şi durata de rambursare a plăţilor, PNDI fiind un program pentru care finanţarea iniţială este asigurată de constructor, urmând ca plăţile de la bugetul de stat să se facă esalonat, începând din 2013", potrivit MDRT. Cu alte cuvinte, plata lucărilor va fi lăsată moştenire guvernului rezultat în urma alegerilor de anul acesta. 

Finanţarea lucrărilor incluse în PNDI se face prin credit furnizor. Modalitatea aleasă oferă posibilitatea realizării lucrărilor pe banii constructorilor desemnaţi prin licitaţie, urmând ca statul să îi plătească începând cu anul 2013, adică după alegeri. Astfel, acum sunt alese firmele care vor realiza lucrările, care pot contracta şi credite pentru realizarea acestora, cu garanţie de la stat, iar din 2013 statul român va plăti inclusiv dobânzile la creditele făcute de constructori pentru realizarea acestor lucrări. Perioada de rambursare a sumelor cheltuite de constructori pentru lucrările din cadrul PNDI este 2013-2017. Prin PNDI se vor moderniza şi reabilita 10.000 km de drumuri judeţene şi de interes local, se va face reabilitarea şi moder­nizarea satelor, precum şi racorda­rera a 1.500 de localităţi la reţeaua de apă şi canal.

PNDI are trei axe de investiţii, respectiv infrastructura, modernizarea satului românesc şi realizarea, modernizarea sistemului de cana­lizare, epurare a apelor uzate şi alimentarea cu apă a localităţilor. "Cel mai important program al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului de anul acesta va fi Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii în valoare de circa 4 miliarde de euro. Este un program complex, care se referă la proiecte ale tuturor autorităţilor publice locale la nivel naţional. În februarie vrem să demarăm acest program", declara Elena Udrea, la începutul anului, când încă mai era ministru. Valoarea totală a Programului este de 13.870.967.741,94 RON fără TVA (adică circa 3,3 miliarde de euro, la care se va adăuga 24% TVA), însă suma poate fi ajustată prin Hotărâre de Guvern, ca urmare a actualizării valorii proiectelor, potrivit articolului 7 al Ordonanţei 105/2010, publicată în Monitorul oficial 790 din data de 25 noiembrie 2010.

FMI şi UE împotriva programului
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional au transmis o serie de avertismente legate de Programul Elenei Udrea. Şeful misiunii CE, Istvan Szekely, a arătat că deşi perspectiva bugetară pentru 2012 este bună, singurul pericol l-ar putea reprezenta PNDI.

"Suntem îngrijoraţi cu privire la PNDI, deşi înţelegem importanţa acestui program şi utilitatea obiectivelor sale. Noi ne-am aşteptat ca acesta să facă parte din portofoliul şi strategia de prioritizare a pro­iec­telor de investiţii. Proiectele din PNDI ar trebui incluse în strategia fiscală pe termen mediu şi ar trebui să se încadreze în anvelopa de cheltuieli bugetare, altfel poate deveni o problemă majoră. Pe viitor, şi experienţele anterioare cu alte proiecte începute şi neterminate din lipsă de fonduri ne demonstrează aceasta, s-ar putea transforma într-o problemă dacă nu ne asigurăm că aceste proiecte sunt în concordanţă cu resursele", a afirmat oficialul CE. El a arătat că o soluţie pentru creşterea absorbţiei fondurilor UE ar fi includerea cât mai multor proiecte care pot beneficia de finanţare europeană în cadrul PNDI.


Sursa:
http://www.jurnalul.ro/anchete/ultimul-tun-al-elenei-udrea-300-milioane-de-euro-mdrt-organizeaza-licitatii-pentru-primariile-portocalii-605387.htm

Alianţa firească Becali – Udrea


Marile spirite se întâlnesc. A fost mereu o alianţă care plutea în aer. O amuşinau analiştii, o gândeau laboratoarele secrete; mamele omizilor o vedeau în tăciunii stinşi în lapte de măgăriţă mulsă la Lună plină. Era aşteptat momentul astral pentru ca marea întâlnire a greilor din politikia românească să se producă, în fine. Masa critică fusese atinsă, nu se mai putea sta fără o alianţă fundamentală. Iată, a sosit clipa! Gigi Becali a fost convocat la Elena Udrea pentru a bate palma. Hă-Hă-Hă a hăhăit oierul. Hi-Hi-Hi a hihiit şefa portocaliilor. Să-mi spui, Gigi, de’acum. Şi tu poţi să-mi zici Nutzy, da cu igrec, a venit răspunsul care este de fapt piatra de temelie ideologică a duetului politic. Ei doi vor rezolva Capitala, vor învinge hidra Anticristului, pe doctorul care a tăiat oameni când era chirurg.

Gigi vine în alianţă firesc, acolo i-a fost mereu locul. Şi lui îi plac ţoalele de firmă, şi el a făcut bagabonţeli cu terenuri, şi lui îi plac fotbaliştii. De azi nainte, Ilie Stan va fi antrenor pe veci la Steaua, atât cât va fi dragoste între Gigi şi Nutzy. El este legătura istorică, sigiliul care parafează cea mai tare legătură politică din oraş. Fiecare parte vine cu buna credinţă, cu "active" care fac înţelegerea solidă, menite să o treacă peste furtunile de vară. Gigi are onorabilitatea lui de europarlamentar pe care nu i-a ştirbit-o nimeni. A reprezentat la Bruxelles cu succes drepturile mioarelor, i-a convins pe colegi ce bune-s brânza şi lăpticul de oaie. Are şi o expertiză de necontestat în justiţie – a fost şi poprit câteva nopţi, are o roabă de dosare care se judecă prin instanţe. Dacă nu intra în marea alianţă pe post de toartă pentru poşeta doamnei Nutzy exista riscul să se cunune prin pârnaie cu vreun ţap!

Şi Nutzy vine cu partea ei pozitivă. Chiar dacă nu are fier destul în hematii, problema este în curs de rezolvare şi sănătatea ei nu-i motiv de îngrijorare în alianţă: aerul tare din Pipera şi traiul spartan recomandat de Gigi au succes garantat.

În plus, Nutzy se pricepe la combinaţii, la tactici ofensiv-defensive, are cheia şi pentru Stadionul Ghencea, şi pentru datoria către MApN. La fel şi reţeta pentru blocarea intrării la Înalta Curte. Gigi deja este sigur de succes! Cu câteva condiţii: să iasă din peisaj căcărezele de Cezar Preda şi Paleologu. Mă rog, ăsta mic şi rârâit măcar ştie să scrie şi va fi păstrat, da’ mai în spate, nu la vedere. Acolo, pe scenă, la  lupta cea mare vor sta Udrea, făcătoarea de metrou, şi Gigi, făcătorul de cruci! Este exact formula câştigătoare pentru Bucureşti.

Carte mai puţină, zgomot mai mult şi fitze, fitze la fiecare colţ de stradă, să se bucure tot bucureşteanul, că d’aia a fost botezat oraşul aşa. Mai mult, nu era Bucur întemeietorul cioban? Ne trebe’ un oraş pătorit de un oier şi de o mioară. Miorica Videanu nu a fost pe măsură; Nutzyca va fi.
Întâlnirea marilor spirite descătuşate de prejudecăţi, liberate de dosare şi de datorii seamănă cu o nuntă între doi miri care se potrivesc mănuşă. Să nu lase amprente. Şi cine putea să fie naşul alianţei dacă nu un animal, evident politic, aşa cum a subliniat Becali.

El este Băsescu Traian, tovarăşul de şpriţ şi bucurie al patronului de Steaua. O Doamne, ce poeme vor curge din alianţa asta zemoasă!

Sursa:
http://www.jurnalul.ro/editorial/alianta-fireasca-becali-udrea-605384.htm

Cine a încercat SĂ-L ASASINEZE PE VLADIMIR PUTIN şi cum au acţionat serviciile secrete ruse

de Ioana Boja 

 


Serviciile secrete ruse şi ucrainene au dejucat o tentativă a islamiştilor de asasinare a premierului rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc după alegerile prezidenţiale de la 4 martie la care el este considerat candidatul favorit, a anunţat luni un post de televiziune pro-Kremlin, citat de AFP.
Serviciile secrete ucrainene au descoperit acest complot după explozia unei bombe, la 4 ianuarie, într-un apartament din Odesa (sudul Ucrainei), în care o persoană a fost ucisă. Alte două persoane au fost arestate şi au afirmat, potrivit postului Pervîi Kanal, că lucrează pentru liderul islamist Doku Umarov, inamicul numărul unu al Kremlinului.
"Pregătirile erau încheiate şi data era fixată pentru atentat: după alegerile prezidenţiale", a declarat una dintre cele două persoane arestate, Adam Osmaiev, în vârstă de 32 de ani, cetăţean rus originar din Caucaz.
Conform oficialilor din cadrul FSB (serviciul secret rus) intervievaţi de televiziune, mai mulţi explozibili au fost aduşi în avans la Moscova, iar Osmaiev a dezvăluit existenţa unor explozivi ascunşi în apropiere de bulevardul Kutuzovski, în centrul capitalei, pe unde circulă în mod regulat convoiul de autovehicule al lui Putin.
Explozivii găsiţi în acest loc "erau destul de puternici pentru a distruge un camion", a precizat pentru televiziune un ofiţer FSB neidentificat, adăugând că un laptop, care a fost de asemenea confiscat, conţinea numeroase elemente privind dispozitivul de securitate al lui Vladimir Putin.
Al doilea suspect arestat, cetăţeanul kazah Ilvi Pianzin, a afirmat că gruparea sosise în Ucraina din Emiratele Arabe Unite, prin Turcia.
Conform acestuia, gruparea urma să se antreneze în Ucraina şi să pregătească bombe pentru a comite atentate la Moscova, culminând cu o tentativă de asasinare a lui Vladimir Putin.
Pianzin a fost prezentat de televiziune aparent în timp ce era interogat într-o secţie a poliţiei ucrainene.
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a confirmat informaţia, dar a refuzat să facă vreun comentariu, potrivit agenţiei Interfax.
Doku Umarov, liderul rebeliunii islamiste din Caucazul rus, care a revendicat mai multe atentate mortale la Moscova, a decretat la începutul lui februarie sfârşitul atacurilor împotriva civililor în Rusia, dar a făcut apel la continuarea atentatelor contra "oficialilor", într-o înregistrare video postată pe site-ul rebel cecen kavkazcenter.com.
"Operaţiunile speciale vor trebui îndreptate împotriva forţelor de securitate, serviciilor secrete şi oficialilor ipocriţi, care prin cuvinte şi acţiuni fac rău islamului şi sunt inamici ai lui Dumnezeu", a declarat atunci liderul islamist.
Doku Umarov a devenit în 2006 "preşedintele" separatist al Ceceniei şi a preluat conducerea gherilei antiruse. Sub conducerea sa, rebeliunea a continuat să se slăbească în Cecenia în faţa luptei, marcate de abuzuri, a forţelor Moscovei şi aliaţilor lor ceceni, conduşi de liderul prorus Ramzan Kadîrov.
În 2007, Doku Umarov a abandonat cauza separatistă pentru islamism, autoproclamându-se liderul unui "emirat din Caucaz".

Sursa:
 http://www.gandul.info/international/cine-a-incercat-sa-l-asasineze-pe-vladimir-putin-si-cum-au-actionat-serviciile-secrete-ruse-9347558http://www.gandul.info/international/cine-a-incercat-sa-l-asasineze-pe-vladimir-putin-si-cum-au-actionat-serviciile-secrete-ruse-9347558

sâmbătă, 25 februarie 2012


Pacifism sau inconştienţă? Toată lumea se înarmează, mai puţin UE

Scris de : M.A. 

Pacifism sau inconştienţă? Toată lumea se înarmează, mai puţin UE. Rusia se reînarmează rapid. China şi-ar putea dubla bugetul militar până în 2015. SUA intenţionează să rămână principala putere militară a planetei.
Un singur continent se dezarmează, ca şi cum ar fi alungat războiul dincolo de orizontul său: Europa, scrie Le Monde, preluat de Rador. La câteva zile de la alegerile prezidenţiale din 4 martie, pe care Vladimir Putin nu concepe să le piardă, acesta a anunţat cel mai vast program militar rus de după sfârşitul Războiului Rece. Una din priorităţile sale va fi modernizarea şi transformarea completă a aparatului militar al ţării, scrie Putin în cotidianul Rossiyskaya Gazeta. Inamicul principal este identificat: Occidentul.
Cea mai mare ameninţare la adresa Rusiei, cea care ar putea face ca arsenalul său de rachete să-şi piardă relevanţa, este scutul american antirachetă, continuă primul ministru. Acest sistem de apărare împotriva rachetelor, la care Moscova a fost invitată de Washington să participe, ar trebui să apere Europa. Însă Vladimir Putin nu îl vede aşa. “Trebui să răspundem eforturilor SUA şi NATO în domeniul apărării antirachetă“, insistă Putin. Nici vorbă de a accepta oferta de colaborare a SUA: “Nu putem fi prea patrioţi în această privinţă”, spune fostul preşedinte; răspunsul Rusiei va fi “să determine eşecul proiectului american, inclusiv al componentei sale europene”.
Al doilea efort militar important la nivel planetar este cel al Chinei. Până în 2015, bugetul militar al acestei ţări ar trebui să se dubleze, după cum au estimat în această săptămână experţii de la Jane’s Defence. Acest buget va atinge în acel moment 238 miliarde de dolari (180 miliarde de euro), ceea ce va însemna ca, timp de 20 de ani, cheltuielile militare ale Chinei vor fi crescut cu ritmuri de două cifre. Cine este duşmanul? Şi de data asta, SUA. Însă analiştii care se ocupă de politica de apărare a Chinei afirmă că Beijingul nu are nicio intenţie de a egala puterea militară americană. Primul obiectiv strategic al Chinei este să-şi protejeze zonele maritime şi cei 1800 de km de coastă – de la Marea Galbenă în nord, la Marea Chinei de Sud.

Sursa:
 http://www.ziuaveche.ro/top-secret/armata-2/pacifism-sau-inconstienta-toata-lumea-se-inarmeaza-mai-putin-ue-76543.html

ANUNŢ IMPORTANT

Reamintim ca SCMD picheteaza cu reprezentanti ai tuturor filialelor din Bucuresti si Ilfov, Palatul Cotroceni, (La Monumentul Leu) luni, 27.02.2012, incepand cu orele 12.00. Militarii rezervisti precum si reprezentantii Consiliului National al Societatii Civile sunt rugati sa participe.

vineri, 24 februarie 2012


Vine Moldoveanu la SIE ?

Scris de : Doru Dragomir

Plecarea lui Răzvan Mihai Ungureanu din fruntea Serviciului de Informaţii Externe a deschis bursa zvonurilor privind persoana pe care Traian Băsescu o va desemna în funcţia de director al SIE.
Pentru moment, conducerea este asigurată de generalul Silviu Predoiu, secondat de generalul locotenent Vasilică Sarcă, celelalt adjunct al directorului SIE. Chiar dacă unele surse ne-au precizat că Traian Băsescu ar putea alege un politician din PSD pentru a respecta tradiţia inaugurată chiar de el în momentul aducerii lui George Maior în fruntea Serviciului Român de Informaţii, acest scenariu nu are şanse mari de izbândă deoarece PSD  ar putea refuza această favoare pentru a nu tulbura şi mai mult apele în cadrul USL. Prin urmare, şeful statului se pare că va alege o persoană care are deja tangenţă cu lumea serviciilor secrete. Prin urmare, este posibil ca în perioada imediat următoare, Traian Băsescu să anunţe că noul director al Serviciului de Informaţii Externe este Daniel Andrei Moldoveanu. Chiar dacă unii politicieni susţin că acesta nu are cum să ajungă în fruntea SIE din cauza grevei parlamentare, studiind legea de funcţionare a SIE am constatat că nu este nevoie de audierea acestuia în comisia de specialitate şi nici votul Parlamentului României
Potrivit Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, conducerea Serviciului de Informaţii Externe se asigură de către un director, cu rang de ministru, numit de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării la propunerea Preşedintelui României.

Cine este Moldoveanu?

Daniel Andrei Moldoveanu s-a născut la data de 8 septembrie 1965 în oraşul Constanţa. A absolvit în anul 1990 cursurile Facultăţii de Tehnologia Construcţiilor de Maşini din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti, obţinând diploma de inginer TCM. A urmat apoi cursuri de Master în Ştiinţe în ingineria mecanică.
Între anii 1994-1995 a urmat cursuri de Master of Business Administration (MBA), în cadrul programului de pregătire pentru conducerea Centrului Internaţional de Conducere BRDO de la Ljubliana (Slovenia), cursuri care au fost predate de profesori din Elveţia, Franţa, SUA, Canada, Germania şi Slovenia.
Din anul 2000, Daniel Moldoveanu s-a lansat în afaceri şi, în doi ani, a înfiinţat cel puţin cinci societăţi comerciale cu obiecte de activitate în domenii precum turism (AS Travel), telecomunicaţii (Total Systems Communications SRL), comerţ cu ridicata al produselor chimice (Petrototal SRL), dar şi al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire (Total Systems SRL), consultanţă pentru afaceri şi management (WGF Consulting Group SRL) etc.
Între anii 2002 – 2005, a lucrat pe postul de consilier parlamentar la Camera Deputaţilor. În acest timp, în perioada 2002-2003, a urmat cursuri de Master NATO de pregătire pentru conducere, programul de pregătire pentru conducere al Centrului Regional NATO Bucureşti, prima promoţie.
A candidat pentru postul de deputat de Giurgiu din partea PD la alegerile parlamentare din anul 2004, iar după ce a pierdut alegerile, Moldoveanu a fost numit consilier la Comisia parlamentară pentru control al activităţii Serviciului de Informaţii Externe, condusă de către deputatul Romeo Raicu. El a fost unul din specialiştii care au muncit, în cadrul comisiei conduse de consilierul prezidenţial Claudiu Săftoiu, la realizarea proiectului privind înfiinţarea Comunităţii Naţionale de Informaţii.
Din 7 decembrie 2005, deţine funcţia de consilier de stat la Departamentul Securităţii Naţionale al Administraţiei Prezidenţiale şi director al Oficiului pentru Informaţii Integrate din cadrul Comunităţii Naţionale de Informaţii.

Sursa:
 http://www.ziuaveche.ro/zvonul-zilei/vine-moldoveanu-la-sie-76619.htmlExistă precedente la CEDO!
"Locotenentul Alexandru" al Greciei, cadetul Gregoriadis, a fost repus în drepturi


Decizia ministrului Apărării, Gabriel Oprea, de eliminare din structurile active ale armatei a locotenentului protestatar Alexandru Gheorghe, prin semnarea trecerii acestuia în rezervă, nu rămâne fără urmări. Locotenentul va înainta un raport către ministru pentru reexaminarea acestui caz.
Generalul (r) Ion Panaitescu, avocatul locotenentului, spune că există posibilitatea ca ministrul Oprea să trimită spre reanalizare acest caz celor care au făcut propunerea de trecere în rezervă, deoarece nu s-a ţinut cont şi de argumentele apărării.
„Există posibilitatea ca ministrul să solicite un nou raport, de această dată complet, în urma căruia să ia o nouă decizie. În cazul menţinerii acestui ordin, vom fi nevoiţi să apelăm la o instanţă civilă, poate vom merge chiar la CEDO. Există precedente acolo, de notorietate fiind cel al cadetului Gregoriadis din armata greacă, repus în drepturi după ce fusese înlăturat din armată, un caz civic, similar cu cel al locotenentului Alexandru. Nu cred că se va ajunge totuşi până acolo. Normal ar fi fost ca acel comandant de la Flotila 71 să fi fost un bărbat adevărat, să fi fost demn şi să fi cerut ministrului rezolvarea cazului în unitate, cu ofiţerii de acolo. S-au speriat cu toţii, crezând că ministrul Oprea doreşte trecerea în rezervă a locotenentului", a mai spus generalul Panaitescu.

Marcel Bărbătei

Sursa:
http://www.cotidianul.ro/locotenentul-alexandru-al-greciei-cadetul-gregoriadis-a-fost-repus-in-drepturi-173924/
Izmannă versus Makedon (Jos Băsescu!)

Infect caracter are chiombalau! Razbunator si josnic! L-a pus pe Izmana sa-l treaca in rezerva pe tanarul locotenent Alexandru Gheorghe care a indraznit sa se solidarizeze cu protestatarii din Piata Universitatii. Cam cat crede imbecilul asta ca-i va mai merge urcioru’ la apa? Bou’ dracului nu realizeaza ca-i o satisfactie de moment si ca locotenentul va fi reincadrat cu onoruri in timp ce el va lua drumul Rahovei in zeghe si scuipat si hulit de un popor intreg? Japita penala nu s-a lasat pana nu s-a razbunat ca ultimul borfas si, de ce nu, prost? Caci razbunarea se zice ca ar fi arma prostului, nu asa?
Jos Basescu!
Generalul zis, Izmana, cu un aer martial,
Vrand inca din viata sa parvina maresal
A pornit la lupta dreapta nepecupetind nimic
Decis sa il nimiceasca pe-a lu’ chiombu inamic.
Auzind ca-i Alexandru si crezand ca-i Makedonu’
Baga armia in lupta, lui voda sa-i scape tronu’.
Sub protectia lui Ares si imbarbatat de Marte,
Izmana lui Alexandru prin curier trimise carte,
Prin care-i dadu veste ca-i pe liber din armata
Pe motiv ca-n Piata Mare el isi cauta de soarta
Si-a-ndraznit pe la teveuri, imbracat in uniforma,
Sa-si expuna liber pasul ignorand legea cazona.
Drept urmare Izmenaru’ azi il trece in rezerva.
Si apoi cu-asa o veste el va raporta cu verva,
Anuntand ca-n camp de lupta invins-a macedoneanu’
Meritandu-si steaua mare ce i-o va-nmana golanu’.
Bucuria ii fu scurta cand in targ iesira vorbe,
Ce atesta c-Alexandru nu este decat un Gheorghe.
Nicidecum cel din Elada care-a cucerit imperii
Ci-ofiter in oastea tarii, nu erou luat din istorii. 

Sursa:
http://marcus64.wordpress.com/2012/02/24/izmana-versus-makedon/