joi, 28 februarie 2013

La Cercul Militar ...

Mare adunare, mare...

Mă, fraţilor, dacă nu aflarăţi până acu, vă zic io. Azi fu adunare mare la Cercul Militar Naţional, ăla de-i zicea, înainte de `89, Casa Armatei şi care, şi mai înainte de `89, să chema Casa Oştirii. Fu adunare mare, ce mai! Să deteră pişcoturi, să dete şampanie şi nu`ş ce mai dete, că io mă supărai şi plecai. Nu mai stătui pân` la sfârşit. Ba, unii să deteră în stambă. Da` deteră rău de tot. Primul să dete în stambă generalu` ăla cu un kilogram de stele pă umeri, care nu`ş dacă nu şi-o fi scris pă monomentul de la Ghencea 1, dupe gradul, numele şi prenumele, şi foncţia de-o s-o aibă el până dă în primire, cea de preşedintele al ANCMRR, că, mai mult ca sigur, ăstuia n-o să-i ia nimeni locul. Nu ăla de la Ghencea, că ăla-i plătit. Locul din fruntea Asociaţiei n-o să i-l ia nimeni, cât va trăi el mult şi bine. Acu`, io nu ştiu cât de mult o trăi generalu`, da` bine va trăi cu siguranţă. Că-i făcu Oprea pensia mare, da` mare de tot, cât păntru 4-5 colonei de-alde mine.
Uns cu toate alifiile generalu` ăsta! Mă, fraţilor, cum află el, în timp ce urca pă scări, spre Sala de Marmură, că domnu` Ponta nu mai vine la întâlnire, cum îşi schimbă discursu`. Din mers îl schimbă, ce mai! Acu`, io cred că nici nu fu mare lucru să-l schimbe că băgă doar o vorbă acolo şi, în loc de „Domnule prim ministru”, zise „Domnule vice prim minsitru...” Cum, care vice prim ministru? Oprea, mafiotul şef al lui Năstase, reevaluat de Băsescu şi pus pă cai mari de Ponta.
Dupe ce îşi esprimă mulţumirea nemărginită faţă de domnu` Oprea, care nu`ş ce făcu şi drese, în calitatea de ministru pă care o avea el din fragedă pruncie, păntru ca pensiile noastre să nu mai fie nesimţite, generalu` începu să-şi esprime nemulţumirea faţă de Dobriţoiu care să înhăită cu unii de-alde Dogaru şi Pricină. Că cică ăştia trei, împreună cu nişte tiliviziuni pă care nu le mai numi, că le ştiam şi noi, aruncară cu noroi păste Oprea şi munculiţa lui.
Onţanu... A, uitai să vă spui! Onţanu fu invitat de onoare. Da` el, să ştiţi, nu să dădu în stambă, că nu-i dete generalu` cuvântu`. Acu`, părerea mea, putea să-i dea şi lu Onţanu cuvântu`, că doar el fu cel care dete şampania şi pişcoturile.
Al doilea, şi cel mai tare, să dădu în stambă Oprea. Nu prea fusei io atent la cele spuse de el, că v-aş povesti mai multe. Ca să nu-mi sară muştaru` în timp ce el turuia vrute şi nevrute, io căscam gura pă pereţi, admirând alea de le zic unii motive decorative de evidentă inspiraţie antică, cu stilizări şi prelucrări în stilul epocii. Ce motive, mă fraţilor, că io nu văzui decât niscai săbii, niscai stilete, niscai scuturi, niscai lănci şi nu`ş ce erau nişte alea cu aripi.
Atât reţinui io din ce turui Oprea: că cât să zbătu el pentru ca niciunui militar în rezervă să nu-i scază pensia, că cum umbla el cu demisia în mână, gata s-o puie pă masa lu` Boc, dacă ăla să va încontra şi ne va tăia nouă din pensii, că când fu numit vice prim ministru puse iar în discuţie problema pensiilor militare, că Cabinetu` lucrează, că cată soluţii, aşa că camarazii care să treziră cu mâna lu Boc în buzunaru` lor să şază liniştiţi, că care nu crede că Cabinetu` să preocupă ...
Io, unu`, nu-l crezui şi de-aia vă zisei că nu mai stătui până la şampanie şi pişcoturi. Să-ntâmpla, Doamne, iartă-mă, fun necaz şi-mi rămânea pişcotu` în gât, dacă trecea Oprea păn preajma mea...Fane Sucitu

Pentru conformitate,

Ilie Bâtcă

miercuri, 27 februarie 2013

Aiasta nu se poate, domnule Ponta!

La începutul lunii iunie 2012 s-a declanşat scandalul avansărilor ilegale la Ministerul Apărării Naţionale. Noul ministru, generalul Corneliu Dobriţoiu, numeşte o comisie care să verifice corectitudinea avansărilor făcute în perioada 2011- 2012. La 4 noiembrie 2012 în urma analizei efectuate de această comisie, M.Ap.N. a dispus revocarea ordinelor de avansare sau acordare a gradelor în rezervă pentru 835 de cazuri. În toate aceste cazuri s-a constatat nerespectarea condiţiilor prevăzute în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi în Normele privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României, aprobate prin prin Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M 105/2002. Generalul Corneliu Dobriţoiu promite că în aceste cazuri revocarea ordinelor de avansare sau acordare a gradelor în rezervă este “doar o primă măsură”, urmând, ca în situaţia în care comisia care analizează această chestiune va sesiza încălcarea legislaţiei, să se meargă până la anchetă penală.
Normal, România fiind o ţară membră NATO şi UE, toţi reprezentanţii centrelor militare sau asociaţiilor cadrelor în rezervă şi în retragere care au făcut propunerile şi au întocmit documentele pentru avansare sau acordare a noilor grade, toţi cei din structurile centrale ale M.Ap.N. care au verificat şi aprobat aceste documente, toţi cei care au semnat ordinele de avansare sau acordare a noilor grade , cu încălcarea flagrantă a legislaţiei în vigoare, ar fi trebuit să fie cercetaţi şi sancţionaţi drastic pentru că acţiunea lor a creat un deficit de imagine enorm Armatei Române. Din păcate acest lucru nu s-a întâmplat. Toţi cei vinovaţi au rămas în funcţii, iar reevaluatul mafiot Gabriel Oprea, cel care a patronat aceste ilegalităţi, imediat după alegeri a fost promovat vice prim ministru. În schimb, incomodul general Corneliu Dobriţoiu a fost îndepărtat din funcţia de ministru. În felul acesta, unul dintre cele mai jenante scandaluri în care a fost implicat M.Ap.N a fost “rezolvat”. Au fost identificate infracţiunile, se cunosc vinovaţii, dar împotriva acestora nu s-a luat nicio măsură. Aşa a decis factorul politic. Probabil în interesul naţional. Singurul lucru bun constă în faptul că acest scandal nu a avut implicaţii financiare, gradele fiind acordate onorific.
Acum este în plină desfăşurare un alt scandal, care , ca un făcut, îl are în centrul ei pe acelaşi Gabriel Oprea. Este vorba de scandalul pensiilor militare.Deşi paguba adusă bugetului de stat este enormă, se încearcă şi de această dată aplicarea aceleiaşi metode de muşamalizare a gravelor încălcări ale legii care s-au produs continuu pe timpul proceselor de recalculare/revizuire a pensiilor militare. Se încearcă bagatelizarea acestor nereguli, vezi doamne nişte subordonaţi obosiţi de complexitatea efortului depus ar fi greşit, bineînţeles neintenţionat. Nimic mai fals, domnule Ponta! Iată de ce:
  • 23 august 2010 - Gabriel Oprea, ministrul Apărării Naţionale emite ordinul M101 prin care ordonă ca eliberarea adeverinţelor cu veniturile realizate lunar de către cadrele în rezervă şi în retragere să se execute de către comandanţii centrelor militare, care erau obligaţi să şi semneze aceste documente. Conform prevederilor legii arhivelor adeverinţele şi certificatele se eliberează numai de către posesorii de arhive, iar aceste documente vor conţine, în mod obligatoriu, pe lângă situaţiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicită şi menţionarea documentului din care rezultă acestea. Încălcare gravă a legii, care a declanşat nebunia adeverinţelor, a căror corectitudine nu a a putut fi verificată niciodată şi la adăpostul cărora s-au făcut marile abuzuri/ilegalităţi.
  • 28 septembrie 2010 - În urma Deciziei Curţii de Apel Cluj, procesul de recalcularea este suspendat, dar la M.Ap.N. procesul recalculării continuă şi la sfârşitul lunii decembrie 2010 se emit decizii de recalculare ilegale.
  • Aceste decizii sunt contestate, la Comisia de Contestaţii a M.Ap.N. fiind primite aproximativ 28.000 contestaţii. Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Oprea , nu ia nicio măsură pentru mărirea numărului membrilor acestei comisii , astfel că doar aproximativ 4.000 de contestaţii vor fi rezolvate în perioada 2011- 2012, acestea fiind emise la termene care depăşeau cu mult cele 45 de zile legale. Pensionari militari au întâmpinat mari greutăţi la declanşarea acţiunilor în instanţă din cauză absenţei hotărârilor Comisiei de soluţionarea a contestaţiilor, faptă care revine exclusiv în sarcina lui Gabriel Oprea.
  • Nemulţumiţi de deciziile primite pensionarii militari declanşeză peste 30.000 de procese împotiva M.Ap.N. şi a Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N. În aproximativ 4.000 de dosare se obţin decizii definitive şi irevocabile ale Curţilor de Apel din întreaga ţară, de anulare a deciziilor de recalculare şi revenirea la pensiile de serviciu avute în decembrie 2010. Aceste hotărâri definitive şi irevocabile nu sunt aplicate de M.Ap.N.-ul condus de eminentul doctor în ştiinţe juridice, Gabriel Oprea.
  • 1 iunie 2011 – Gabriel Oprea şi Maria Lupu anunţă definitivarea procesului de revizuire a celor 76.885 de pensii. La 9 iunie 2011, pe site-ul M.Ap.N., 7645 pensii apar ca fiind nemodificate, lucru imposibil din punct de vedere matematic. La 29 iunie 2011 pe acelaşi site, 7.455 din aceste pensii apar ca find mărite cu sume nesemnificative. Cineva, din conducerea M.Ap.N., a ordonat încălcarea legii, pentru mărirea artificial a acestor pensii. Operatorii au executat ordinul ilegal.
  • 30 decembrie 2011- Se anunţă finalizarea acţiunii de revizuire a pensiilor şi emiterea deciziilor de revizuire a tuturor pensiilor militare. Decizia politică a fost executată!. În urma izbucnirii scandalului din anul 2013, comisia de audit a constatat însă că un număr de 20.000 de dosare de pensie nu au fost totuşi procesate. Doamna gen. Maria Lupu ar fi trebuit să îl informeze pe ministru. Dacă nu a făcut acest lucru trebuie să răspundă pentru emiterea miilor de decizii de revizuire fără documente legale.Dacă ministru a fost informat , răspunderea îi revine integral.
  • Ianuarie 2012 - Gen.Maria Lupu anunţă că 85% din pensile revizuite au crescut, fiind contrazisă de Gabriel Oprea care anunţă că 92% din pensii au crescut. Mai mult Gabriel Oprea trimite scrisori electorale prin care anunţă pe cei 92% de pensionari fericiţi că, datorită eforturilor sale supraomeneşti, le-au fost mărite pensiile. Câteva mii dintre cei felicitaţi vor primi însă decizii de revizuire scăzute. Pentru a aplana scandalul şi a repara “onoarea” lui Gabriel Oprea, aceşti pensionari vor primi în perioada următoare 1, 2 sau 3 decizii succesive prin care pensiile acestora vor fi mărite până la nivelul celor din decembrie 2010 sau crescute cu sume nesemnificative. În baza căror documente nu se ştie, la fel cum nu se ştie cine a dat acest ordin.Dar se poate afla foarte simplu. Cert este că operatorii au executat şi acest ordin ilegal.
  • Gabriel Oprea semnând şi acceptând trimiterea scrisorilor către pensionari a încălcat legea pentru că elementele de identificare a persoanei sunt de strictă confidenţialitate, iar lista cu adresele pensionarilor militari, aflată la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. are un astfel de caracter, iar publicarea sau utilizarea fără asentimentul(aprobarea) persoanei este strict interzisă. Să nu fi cunoscut juristul Gabriel Oprea acest lucru?
Este adevărat că nu ministrul apărării calculează pensile, dar la fel de adevărat este că ordinele ilegale, prezentate mai sus, date de Gabriel Oprea - ministrul apărării naţionale, gen. Maria Lupu – şefa Direcţiei Financiar contabile din M.Ap.N. şi col. Dragoş Luncanu - şeful Serviciului pensii militare din M.Ap.N., au fost executate de persoanele cu atribuţiuni legale în acest domeniu. În aceste condiţii este anormal ca doar ultimii să răspundă. Aiasta nu se poate,domnule Ponta! Nimeni nu este mai presus de lege, conform Constituţiie României.
Domnul Ponta este în eroare atunci când afirmă că dacă statul a greşit, sau cei din instituţiile statului au calculat pensiile greşit, nu plătesc pensionarii, ci plătesc cei de la stat. Aiasta nu se poate, domnule Ponta! Legea 263 /2010 este foarte clară, sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiari. Aici sunt două situaţii distincte. Pentru pensionarii militari care au prezentat documente false, s-au folosit de argumente ilegale( influenţă politică,relaţii personale, şpagă,etc) pentru a primi pensii mărite, fără nici cea mai mică ezitatre, trebuie să răspundă inclusiv penal,pensile trebuiesc aduse la valoarea lor normală, iar sumele primite necuvenit, recuperate integral. Pentru pensionarii cărora le-au fost mărite pensile din ordin, fără ca ei să ştie acest lucru, pensile acestora trebuie să revină la valoarea reală, iar sumele primite necuvenit, printr-o iniţiativă legislativă să fie anulate.
Domnul Ponta declară că nicio pensie militară nu se va recalcula. Aiasta nu se poate, domnule Ponta! În calitatea dumneavoastră de fost procuror ar fi trebuit, având în vedere că 20.000 decizii de revizuire au fost eliberate fără procesarea documentelor legale şi că pe timpul auditului au fost descoperite documente false în baza cărora au fost emise decizii de pensionare mărite, să decideţi imediat aplicarea legii în toate aceste cazuri, care implica obligatoriu recalcularea/verificarea măcar a acestor pensii. Nemaivorbind de generalii din clica politică a lui Gabriel Oprea. Pagubele aduse bugetului sunt imense şi ele trebuie recuperate de la cei vinovaţi.
Este adevărat că problema pensiilor reprezintă o bombă atomică. Depinde împotriva cui va fi folosită. Sper că efectele distructive ale acesteia vor duce la eliminarea din sistemul militar a tuturor celor care au produs scandalurile avansărilor şi pensiilor militare. Sunt cam aceiaşi , aparent intangibili, pentru ei legile neavând nicio valoare. Au acoperire politică. Domnul Ponta are obligaţia să aplice legea astfel ca activitatea în M.Ap.N să intre în normaliatate. Aiasta se poate, domnule Ponta!
Dacă însă efectele distructive se vor abate asupra pensionarilor militari , domnul Ponta va avea o mare problemă de credibilitate, care mai devreme sau mai tîrziu îi va afecta foarte serios cariera.
Am crezut în “Dreptate şi adevăr”, dar am fost crunt înşelaţi de Traian Băsescu şi gaşca sa portocalie, din care un loc de cinste revenea reevaluatului mafiot Gabriel Oprea. Domnul Victor Ponta a promis”Dreptate până la capăt”. Acest lucru însă vrea să-l realizeze cu şi în favoarea aceluiaşi Gabriel Oprea, devenit între timp şi trădător cu patru stele. Aiasta nu se poate, domnule Ponta! Dacă doriţi să dovediţi că vă deosebiţi total de adversarul dumneavoastră politic, trebuie să aveţi tăria să-l îndepărtaţi imediat din apropierea dumneavoastră pe mafiotul reevaluat!

Col. (r) Remus Macovei
Preşedintele Filialei Constanţa a SCMD