luni, 7 mai 2012


Comunicatul nr. 16 din 07.05.2012


I.PROBLEME REZULTATE DIN INTALNIREA CU AVOCATII G. BARLA si R. VASILIU

In ideea lamuririi unor aspecte ce tin de desfasurarea proceselor aflate pe rolul instantelor de judecata ale membrilor de sindicat, joi 03.05. a.c., la sediul central al SCMD a avut loc o intalnitre, la initiativa Departamentului Juridic, cu reprezentantii Casei de avocatura Gilca&Vasiliu si ai Cabinetului de avocatura G. Barla. La intalnirea cu cei doi avocati au participat membrii Departamentului Juridic. In urma discutiilor, au rezultat o serie de concluzii, dintre care cele mai importante au fost:
  1. Coloana vertebrala a actiunilor noastre in instanta o constituie redobandirea, cu drepturile subsecvente corespunzatoare, a statutului de militar in rezerva/ functionar public cu statut special. Acest aspect este avut in vedere in principal de catre avocati in pledoariile lor.
  2. Solicitarea unor instante de judecata, in procesele din pasul 1a sau 1b, adresata petentilor de a opta pentru una sau alta dintre cele doua decizii de pensionare, respectiv cea initiala, in baza legii anterioare OuG nr. 1/2011(L. nr. 165/2011), sau cea de revizuire a pensiei, in baza OUG nr. 1/2011, a creat pe buna dreptate o stare de confuzie si neliniste intre membrii de sindicat, ingrijorati de eventualele consecinte pe care le poate avea aceasta optiune. Pe aceasta tema, avocatii au considerat, ca cea mai buna tactica este suspendarea/tergiversarea proceselor, avand in vedere reala posibilitate ca intrun viitor nu foarte indepartat sa survina o modificare legislativa in domeniu, care sa aduca modificari semnificative.
  3. Membrii de sindicat care in pasul 1a au obtinut hotarari ale instantelor de judecata definitive si irevocabile FAVORABILE este recomandabil sa renunte la judecata in pasul 1b pentru a se evita o eventuala stare de contadictorialitate. Aceasta situatie s-ar putea ivi daca in pasul 1b s-ar obtine o hotarare definitiva si irevocabila NEFAVORABILA. Prin urmare, solutia recomandata pentru a se evita o astfel de confruntare intre doua hotarari judecatoresti, ambele definitive si irevocabile, este renuntarea la judecata in pasul 1b. Un model de cerere pentru o astfel de actiune l-am trimis atasat la Comunicatul nr. 9 din 01.03.2012. Dupa inregistrarea cererii la instanta de judecata, exemplarul nr. 2 al acesteia trebuie sa fie transmis avocatului pentru informarea acestuia.
II. REGULI MINIMALE CARE TREBUIE AVUTE IN VEDERE LA INTOCMIREA UNUI CONTRACT

Intrucat se constata in continuare o serie intreaga de erori sau omisiuni la intocmirea unor contracte care sosesc pe adresa presedintelui SCMD pentru semnare, am considerat - impreuna cu Departamentul Economico-Financiar -, ca este util sa revedem urmatoarele reguli minimale ce trebuie respectate la incheierea unui contract :
  • SCMD poate fi parte intrun contract numai reprezentat de presedinte sau de inlocuitorul legal al acestuia. Prin urmare, orice contract care angajeaza SCMD, in intregimea lui sau o anumita filiala, va fi semnat de presedinte sau de inlocuitorul sau legal. Contractele negociate de catre filiale, vor purta si semnatura presedintelui filialei respective (data anterior trimiterii contractului spre semnare de catre presdinte) pentru a se certifica acordul de vointa al acestuia.
  • Obiectul contractului va fi formulat in asa fel incat sa fie clar, fara termeni generici, masurabil sau cel putin verificabil.
  • Drepturile si obligatiile partilor trebuie sa fie stipulate in asa fel incat sa nu planeze niciun dubiu asupra lor.
  • Efectuarea unei anumite plati trebuie sa fie clar specificata in sarcina cui cade, in ce consta, cand si in ce conditii se face (de exemplu: onorariul, in valoare de 150+tva se va achita de fiecare membru al filialei, la predarea dosarulu; onorariul de succes se va achita la momentul obtinerii unei hotarari favorabile, definitiva si irevocabila).
  • Durata contractului trebuie sa fie strict delimitata, fie printro anumita perioada de timp, fie prin mentionarea modului de indeplinire a sarcinii sau a momentului obtinerii rezultatului urmarit.
  • Clauzele care nu sunt legale sunt nule de drept.
  • Nu se va aplica stampila filialei pe contract !
Proiectul de contract odata redactat va fi trimis pe adresa Departamentului Juridic pentru avizul de specialitate. Dupa obtinerea acestuia, documentul se trimite la Departamentul Economico-Financiar din aceleasi considerente. Proiectul de contract, cu cele doua avize de specialitate, se prezinta spre semnare presedintelui SCMD sau, dupa caz, inlocuitorului legal al acestuia. Mentionam ca aceste aspecte sunt in mod expres cuprinse in Decizia Comitetului Director din 21.07.2011, fiind prin urmare opozabile tuturor structurilor si membrilor de sindicat.
Va precizam faptul ca nerespectarea acestor reguli va determina refuzul obtinerii avizelor din partea celor doua departamente implicate in verificarea proiectelor de contracte. Pentru a evita o astfel de situatie, recomandam filialelor sa respecte cu strictete regulile stabilite, iar daca au nelamuriri in privinta incheierii unui anumit contract sa ne contacteze si sa solicite informatia de care au nevoie.

III. DECIZII FAVORABILE ALE INSTANTELOR IN PROCESELE PRIVIND CONTESTAREA DECIZIILOR DE REGULARIZARE

In ideea sprijinirii actiunilor similare ale colegilor nostrii din intreaga tara, prin invocarea precedentului judiciar, va comunicam numarul primelor dosare in care s-au obtinut decizii favorabile : 11426/3/2012, 12050/3/2012, 12705/3/2012, 12715/3/2012, 12841/3/2012, 12887/3/2012. Pronuntarile in dosarele respective pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justitiei, www.noulportal.just.ro, pagina « Dosare », introducand in fereastra de dialog ‘’Numar dosar’’, numarul dosarului respectiv. Mentionam ca intrun numar semnificativ de dosare instantele au ramas in pronuntare inca de la al doilea termen, cu sanse foarte mari de a da hotarari favorabile membrilor de sindicat.
In situatia in care se obtine o solutie favorabila in instanta, petentul trebuie sa solicite un certificat de grefa cu pronuntarea respectiva, certificat pe care trebuie sa-l trimita Casei de pensii sectoriale in vederea punerii in practica a deciziei instantei.

Seful Departamentului Juridic
Col (r) Monica CALOIAN