sâmbătă, 3 decembrie 2011


Adunarea Generală a Flialei Sector 5 a SCMD

Săptămâna trecută (sâmbătă, 26 noiembrie) Biroul Operativ al Filialei Sector 5 a SCMD a prezentat darea de seamă privind activitatea desfăşurată în perioada 11.12.2010 – 26.11.2011. Cu această ocazie, membrii de sindicat prezenţi la adunare au fost informaţi în legătură cu activităţile desfăşurate de Biroul Operativ, care au vizat:
  • organizarea evidenţei informatizate a membrilor de sindicat din filială;
  • primirea de noi membri;
  • eliberarea legitimaţiilor de membru;
  • preluarea unor noi membri de sindicat, prin unificarea cu Filiala 1 Sector 5 a SCMD;
  • acţiunile întreprinse în Justiţie pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat şi sprijinirea acestora în întocmirea şi depunerea actelor necesare la Casa se Avocatură şi la Tribunalul Municpiului Bucureşti, în cele trei etape parcurse până acum. În acest sens, la nivelul Filialei Sector 5 a SCMD (1024 de membri) au fost depuse 554 dosare pe Pasul 1 A, 555 de dosare pe Pasul 1 B şi 20 de dosare pe Revizuire;
  • participarea membrilor de sindicat din Filială la dezbaterea, în Camera Deputaţilor, a proiectului Legii de aprobare a OUG 1/2011;
  • participarea la dezbaterea privind rezultatele votului pe Legea de aprobare a OUG 1/2001;
  • mobilizarea membrilor de sindicat pentru participarea la mitingul de protest organizat în data de 07 octombrie 2011, cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a Muncii Decente;
  • participarea unor membri de sindicat din Filială la dezbaterile organizate de către FACIAS, doamna deputat Alina Gorghiu şi comisiile pentru apărare şi siguranţă naţională din Senat şi Camera Deputaţilor, cu ONG-urile şi SCMD, la Palatul Parlamentului, pe tema: „Respectul faţă de resursa umană în sistemul de apărare, ordine publică şi penitenciare";
  • constituirea Consiliului de Coordonare a Filialelor SCMD la nivelul municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, structură fără personalitate juridică.
Pentru perioada următoare, Biroul Operativ al Filialei Sector 5 a SCMD a stabilit o serie de măsuri care vizează:
  • informarea membrilor de sindicat cu privire la stadiul acţiunilor întreprinse în Justiţie pentru apărarea drepturilor acestora şi sprijinirea în întocmirea şi depunerea actelor necesare la Casa de Avocatură şi la Tribunalul muncipiului Bucureşti;
  • actualizarea evidenţei informatizate a membrilor de sindicat, primirea de noi membri şi actualizarea bazei de date privind plata cotizaţiei;
  • informarea şi mobilizarea membrilor de sindicat pentru participarea la marşuri şi mitinguri de protest, potrivit calendarului SCMD;
  • participarea la acţiunile prevăzute în PLATFORMA CIVICĂ şi în PROCLAMAŢIA DIN PIAŢA EROILOR PATRIEI;
  • elaborarea Planului de acţiune al Filialei, în consens cu prevederile cuprinse în REZOLUŢIA Consiliului Naţional al Reprezentanţilor SCMD, adoptată la Alba Iulia, în 20.10.2011
   La Adunarea Generală a Filialei Sector 5 a SCMD, pe lângă reprezentanţi ai organului central de conducere şi invitaţi de la alte filiale, a participat şi doamna Liliana Tecşa, reprezentatnt al „SINDTOUR”, care a prezentat câteva oferte, la preţuri avantajoase, de petrecere a timpului liber şi pentru tratament, pentru membrii de sindicat. Periodic, vă vom prezenta, pe pagina noastră de Internet, ofertele respective. Pentru detalii, puteţi suna la sediul Filialei Sector 5 a SCMD!

   Foto: colonel (r.) Ştefan Pahon şi colonel (r.) Ilie Bâtcă