marți, 28 februarie 2012

PDL îşi operează sexul


Pedeliştii fug, ca dracul de tămâie, de PDL. Numele sub capacul că­ru­ia au golit vistieriile nu le mai face trebuinţă şi, ca atare, trebuie zvâr­lit. Sondajele îl divulgă peri­cu­los şi asasin, aşa că orice alăturare sau asemănare de mimică, căl­că­tu­ră, cărare în frizură sau coc trebuie extirpată. Ordinul de camuflaj a venit de sus. Democrat libe­ra­lii, a căror masculinitate a fost pro­bată în atâtea jafuri, vor deveni Miş­care, substantiv feminin cati­fe­lat la auz. Vor merge, car­e­va­să­zi­că, până la un transplant de sex. Poate că de aceea Traian Băsescu a încredinţat noua onomastică fii­cei sale mari, însărcinată să înscrie la OSIM rochia de bal mascat a PDL, iar o altă feminină, Udrea, să ne­gocieze întâiul dans. Cu cine? Cu oierul vârât la pârnaie în pijama, săltat direct din ţoalele de noap­te, cel care urla că Băsescu e "dracul gol" şi-şi însoţea descântecul "piei Satană" cu cruci largi. Becali nu-i mai pute a oaie minis­tre­sei cu geantă Vuitton, iar parfu­mu­rile ei franţuzeşti pot suporta, pentru o cauză atât de înaltă, amen­da olfactivă a unui râgâit. Ce vor face ceilalţi masculini din Par­ti­dul Transsexual Băsescu? Se vor crăpa la nevoie. Poporul trebuie mu­sai păcălit. Nici o babă chioară, ie­şită vie de sub nămeţi, nu trebuie să distingă, sub chipul dat cu fard şi cu mustaţa epilată a unei ju­ne, pe secretarul general al de­func­tului PSD, Oltean. Nici sub mi­nijupa care-i lasă dezveliţi ge­nun­chii, pe Videanu. Fluturiţa bu­co­vineană nu e Flutur, iar dan­sa­toa­rea care încalecă bara, cu o gra­ţie de gâscă în osânze, nu e Pinalti. Nici sub peruca buclată nu trebu­ie descoperită chelia băsesciană. Camuflajul trebuie să fie perfect, iar Mişcarea Populară, recroită din resturi de stofă, trebuie să se pre­zinte virginal. Este îngăduită orice încuscrire, orice cumetrie. E bun şi Miluţ, cu vagi reziduuri ţă­ră­niste, şi Pavelescu, şi Icsulescu, şi mişcarea preoteselor de car­tier. Cu cât se vor sui mai multe muşte pe rahatul care pute (concluzia nu îmi aparţine, conclavurile de docţi care asudă până la trei noaptea au stabilit limpede că nu­me­le PDL trebuie să dispară), cu cât îl vor înveli mai etanş, cu atât cu­loarea se va estompa, iar duhorile, combinate cu zer, vor mân­gâ­ia suportabil nările. Tuşa Floa­rea trebuie făcută la urne. În formă abre­viată, pe buletinul de vot, Miş­ca­rea Populară s-ar putea numi ULS. Cine să mai aibă vreme să facă deosebirea între USL şi ULS? Cu ce argumente? Cu argumentul cu care Băsescu a schimbat, într-o noapte, doctrina de pe stânga pe dreapta. Mă, a zis el, de mâi­ne vă mutaţi doctrina de pe cra­cul stâng pe dreptul. Şi toţi şi-au po­tri­vit doctrina după cum a ordonat şeful.

În consecinţă, PDL nu mai e! Par­tidul care a desfiinţat sute de spi­tale şi mii de şcoli, izbânzi is­to­rice, azi anulate, ale unor înaintaşi, partidul care a luat laptele praf de la gura sugarilor şi a permis ca pensia să scadă sub întreţinerea la bloc, partidul care lasă bolnavii de cancer fără ultima alinare, morfina, partidul care a furat mai mult decât fanarioţii şi încă nu s-a să­tu­rat, ei bine, a dispărut. Căuta­ţi-l, pitit sub şliţul lui Becali, în garde­roba lui Miluţ. Este oriunde poate fi încropită o ascunzătoare pentru şobolanii politici. Băsescu, pe faţă, a dat liber la deghizare. Dacă zgămâiaţi niţel sub mâzgă, îl găsiţi. Dar cui îi mai trebuie?

Sursa: