miercuri, 29 februarie 2012

 
Continuă măgăriile Puterii
Premierul Ungureanu, scos din Legea lustraţiei
 
Dragi tovarăşi şi prieteni,
Legea lustraţiei a fost modificată în aşa fel încât să nu-l vizeze pe premierul Ungureanu. Legea a fost votată în Cameră.
Camera Deputaţilor a dat marţi votul final pe o nouă variantă a Legii Lustraţiei. Reamintim, anul trecut, Legea lustraţiei a fost infirmată de Curtea Constituţională, deoarece încălca dreptul constituţional de a fi ales.
În forma votată acum, s-a eliminat prevederea care interzicea foştilor nomenclaturişti să candideze pentru funcţii alese (senator, deputat, consilier judeţean, local, primar, preşedinte de consiliu judeţean). S-a redus perioada de lustraţie de la 10 la 5 ani.
Totodată, s-au operat modificări şi în rândul categoriilor de persoaqne vizate de lege. Au fost scoşi de sub incidenţa legii, cei care au fost membri în CC al UTC. Deci, este vorba de o lege cu „dedicaţie" pentru premierul Mihai Răzvan Ungureanu, fost membru supleant al CC al UTC.
Consilierii lui Băsescu, membrii CSM şi diplomaţii nu sunt lustrabili!
Deputaţii jurişti ai PDL şi UNPR au diluat foarte mult Legea lustraţiei. Astfel, deşi în textul iniţial al legii şi chiar în raportul iniţial al comisiei juridice persoanele lustrabile nu puteau fi numite în Consiliul Superior al Magistraturii şi în funcţii de consilieri prezidenţiali şi consilieri de stat la Administraţia Prezidenţială, marţi, aceste prevederi au dispărut din textul legii.
De asemenea, din categoria lustrabililor au dispărut „persoanele care au deţinut calitatea de şef a unei misiuni diplomatice sau consulare române în străinătate", precum şi „persoana asimilată corpului diplomatic sau consular". Singurul mare câştig al legii îl reprezintă faptul că, până în februarie 2017, persoanele lustrabile nu pot acceda în Guvern sau în alte funcţii numite de mai mare sau mai mică importanţă.
Declaraţii pe proprie răspundere
Marea noutate a legii o reprezintă un act administrativ pe care candidaţii la alegerile parlamentare, europarlamentare sau pentru primării, consilii locale şi judeţene trebuie să îl îndeplinească. Concret, cei în cauză trebuie să dea o declaraţie olografă pe proprie răspundere, prin care să ateste că nu se încadrează sau nu în categoria lustrabililor.
Monica Macovei, eventual lustrată... 3 luni
O declaraţie greşit preluată de unii ziarişti a generat o mică manifestaţie de bucurie a puţinilor parlamentari PSD-işti prezenţi pe holul Camerei. La un moment dat s-a răspândit vestea că s-ar fi introdus în lege un amendament prin care intra sub incidenţa legii şi europarlamentara Monica Macovei. Lucrurile teoretic aşa stau, dar practic legea s-ar putea să nu o atingă deloc pe fosta ministresă. Macovei este eventual „lustrată" doar pentru 3 luni. Concret, doar dacă în decembrie 2016, PDL ajunge la Putere, nu o poate numi ministru până în februarie 2017. În rest, pe linie de europarlamentar în exerciţiu, Monica Macovei nu intră sub incidenţa legii, iar în 2014 poate candida din nou pentru Parlamentul European sau în 2016 pentru Parlamentul Naţional, funcţia de parlamentar fiind una eligibilă, deci nu intră sub incidenţa legii.
Parteneriatul strategic Marea Britanie - România, neinteresant pentru PDL
Pentru a nu exista probleme cu cvorumul pentru plenurile de marţi (obiective: numirea lui Teodor Meleşcanu, numirea unor membri în CNA şi diluarea Legii lustraţiei), conducerea PDL a interzis parlamentarilor orice deplasare oficială în străinătate. Astfel, între 26 şi 28 februarie, o delegaţie a Camerei Deputaţilor, compusă din Sever Voinescu-Cotoi, Costică Canacheu, Eugen Nicolicea şi care trebuia condusă de Roberta Anastase, a anulat o vizită oficială la Londra. Tema vizitei, Parteneriatul strategic dintre România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, a fost pentru cei în cauză mai puţin importantă decât directivele de partid. Şi fără prezenţa celor patru ar fi existat teoretic cvorum pentru plenul de marţi. Mai ales că se anulase şi o altă delegaţie în străinătate, a unei delegaţii compuse din UDMR-iştii Korodi Attila, Farago Petru şi PDL-istul Marius Rogin.
Cine sunt lustrabilii:
 • persoana care a ocupat funcţii politice de conducere retribuite de Partidul Comunist Român, denumit în continuare PCR, în aparatul central, regional, raional sau judeţean, după caz, al Partidului Muncitoresc Român, denumit în continuare PMR, al PCR, al Uniunii Tineretului Comunist, denumită în continuare UTC, al Uniunii Tineretului Muncitoresc, denumită în continuare UTM, membrii şi membrii supleanţi ai Comitetului Central al PCR. Comitetul Central al PCR conducea întreaga activitate a Partidului Comunist Român în intervalul dintre congrese, conducea şi îndruma în mod nemijlocit activitatea organelor de stat, în domeniul apărării naţionale, al ordinii publice şi al securităţii de stat (conform Statutului PCR). Persoana care a indeplinit aceste functii a facut parte din conducerea la cel mai inalt nivel a regimului declarat a fi fost ilegitim si criminal, coordonand activitatea politiei politice din România (Securitatea) si încalcând, in mod repetat, articolele 27 – 34 din Constituţia Republicii Socialiste Romania adoptata in 1965, aflata in vigoare pana in 1990 ( privind dreptul de asociere, libertatea presei, a intrunirilor, a mitingurilor si a demonstratiilor, precum si libertatea cultelor religioase, inviolabilitatea persoanei si a domiciliului, secretul corespondemtei si a convorbirilor telefonice, dreptul de petitionare si dreptul de proprietate, precum si articolele 2 (privind egalitatea de tratament fara deosebire de religie, opinie politcă sau orice alta opinie, origine natională sau sociala, avere, naştere sau orice alte imprejurări), 3 (privind dreptul la viata, la libertate si securitatea persoanei sale), 5 (privind tortura si pedepsele sau tratamentele crude, inhumane sau degradante), 7 (privind egalitatea in fata legii), 10 (privind dreptul la un process echitabil), 12 (privind imixtiunile arbitrare in viata personala si secretul corespondentei), 13 (privind libera circulatie a persoanelor si dreptul de a părasi orice tara, inclusive a sa, si de areveni in tara sa), 17 (privind dreptul de proprietate. "Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de proprietatea sa."), 18 ( privind libertatea gandirii, a constiintei si a religiei), 19 (privind dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii), 20 (privind libertatea de intrunire si de asociere) si 25 (privind dreptul la un trai decent) din Declaratia Universala a Drepturilor Omului;
 • persoana care a deţinut calitatea de membru al Consiliului de Stat sau al Consiliului de Miniştri, precum şi cei care au avut calitatea de ministru secretar de stat, prim - adjunct şi adjunct al miniştrilor şi al secretarilor de stat, prim-adjunct si adjunct al miniştrilor si al secretarilor de stat. Persoana care a detinut una din funcţiile prevăzute in acest paragraf s-a aflat intr-una din cele mai inalte pozitii din executivul comunist, coordonând poliţia politică si încalcând, in conformitate cu atribuţiile de serviciu ale acesteia, articolele identificate in paragraful precedent (cel referitor la înalţii demnitari comunişti ce făceau parte din legislativ) din Constitutia Republicii socialiste Romania din 1965 si din Declaratia Universala a Drepturilor Omului;
 • persoana care a deţinut funcţia de prim-secretar, secretar al Comitetului judeţean de partid, preşedinte, prim - vicepreşedinte şi vicepreşedinte al consiliilor populare judeţene, prim - secretar şi secretar al comitetelor judeţene ale UTC, precum şi persoanele care au deţinut calitatea de membru al Comisiei Centrale de Revizie sau al Colegiului Central de partid al Comitetului Central al PCR. Persoana care a deţinut o astfel de funcţie coordona nemijlocit activitatea Securitatii, aproba iesirea din tara in excursii organizate a cetatenilor care aveau studii superioare, precum si incadrarea in munca a cetatenilor care aveau studii superioare in orase considerate inchise, dupa efectuarea stagiaturii in localitati in care erau incadrati prin repartitie guvernamentala, incalcand articolul 13 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului. Persoana care a detinut o astfel de functie coordona activitatea de propaganda si cenzura incalcand articolele 18 si 19 din Declaraţia Universala a Drepturilor Omului si articolele 28, 29, 30 si 31 din Constituţia Republicii socialiste România adoptata in 1965;
 • persoana care a exercitat funcţia de activist remunerat de partid în cadrul aparatului de propagandă al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste la nivel central, regional, raional sau judeţean, după caz, precum şi directorii de editură, redactorii–şefi, redactorii–şefi adjuncţi şi secretarii generali de redacţie ai instituţiilor de presă ale PMR, PCR, UTM şi UTC din România la nivel naţional, regional, raional sau judeţean, după caz. Persoana care a exercitat una din funcţiile prevăzute la art.1 lit. d a avut responsabilităţi nemijlocite de propaganda comunistă si cenzura incalcand prin atributiile sale de serviciu, articolele 28, 29 si 30 din Constitutia Republicii Socialiste Romania din 1965, precum si articolele 18 si 19 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului;
 • persoana care a ocupat o funcţie de conducere în învăţământul de partid, organizat şi finanţat de PCR, PMR, UTM şi UTC. Persoana care a exercitat una dintre functiile prevazute la art.1 lit. e) a avut responsabilităţi nemijlocite de propaganda comunista si cenzura incalcând prin atributiile sale de serviciu, articolele 28 - 30 din Constituţia Republicii Socialiste România din 1965, precum si articolele 18 si 19 din Declaraţia Universala a Drepturilor Omului
 • persoana care a făcut parte din structurile organelor de Securitate şi a colaborat cu Securitatea, ca poliţie politică, constatată ca atare de către organele în drept, potrivit legii. Persoana care a făcut parte din structurile organelor de Securitate si a colaborat cu Securitatea a incalcat, unul dintre articolele 27 – 34 din Constitutia Republicii Socialiste România adoptata in 1965, sau unul dintre art. 2, 3, 5 ,7 , 12, 13, 17 ,18, 19 si 20 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.
 • persoana care a exercitat funcţia de preşedinte sau preşedinte al unei secţii a Tribunalului Suprem, de procuror, procuror general sau procuror general adjunct în cadrul unităţilor de procuratură, precum şi persoana care a îndeplinit funcţia de secretar de partid în oricare dintre instanţele judecătoreşti.
 • persoana care a ocupat funcţia de comandant, inspector şef sau inspector şef adjunct, la nivel central sau judeţean, după caz, în cadrul inspectoratelor de miliţie, comandanţii, adjuncţii şi ofiţerii anchetatori din centrele de detenţie politică şi lagărele de muncă forţată, secretarii de partid, precum şi ofiţerii politici din cadrul acestor instituţii.
 • Persoana care a activat in cadrul direcţiilor politice si de invatamant ideologic din cadrul Ministerului de interne si din cadrul Ministerului Apărarii Nationale. Militia a avut atributii de politie politica, preluând, in zona rurala, mai ales, atributii ale Securitatii;
Cine a scăpat de lustraţie:
 • şefii misiunilor diplomatice, consulare şi comerciale române din străinătate şi adjuncţii acestora;
 • persoanele care au deţinut funcţiile de guvernator, viceguvernator ai Băncii Naţionale a României, respectiv preşedinţi, prim-vicepreşedinţi şi vicepreşedinţi ai băncilor de stat, la nivel central şi judeţean, precum şi persoanele cu responsabilităţi în domeniul operaţiunilor valutare;
 • membrii şi membrii supleanţi ai Comitetului Central al UTC
 • Prezenta lege nu se aplică persoanei care s-a aflat într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 (persoană lustrabilă –n.a.) înainte de a împlini vârsta de 18 ani.
Sursa:
 http://www.cotidianul.ro/premierul-ungureanu-scos-din-legea-lustratiei-174349/