marți, 30 octombrie 2012

REZOLUȚIA 
CONSILIULUI NAȚIONAL
AL REPREZENTANȚILOR SCMD 
ALBA IULIA – 27.10.2012
In zilele de 26 – 27 octombrie 2012 s-a desfasurat, la Alba Iulia, Consiliul National al Reprezentantilor (CNR) - organul suprem de conducere al Sindicatului.
Conform programului si a ordinii de zi comunicate participantilor, presedintele SCMD a deschis lucrarile CNR prin anuntarea prezidiului adunarii si anuntarea numarului de participanti. Situatia prezentei la CNR a fost urmatoarea:
· Membrii fondatori Total = 21, Prezenti si delegati =14
· Membrii ai CD (care nu sunt si fondatori) = 2, Prezenti = 2
· Presedinti de filiale teritoriale = 87, Prezenti si delegati = 67
· TOTAL MEMBRI CNR = 110, din care Prezenti si delegati = 83
Conform Art.8(1) din Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), Consiliul National al Reprezentantilor a fost declarat legal constituit, fapt pentru care presedintele SCMD a supus la vot ordinea de zi (OZ), aceasta fiind aprobata cu majoritate de voturi (7 voturi impotriva).
S-a trecut la punctul 2 al OZ, presedintele SCMD dand citire Bilantului activitatii SCMD in perioada octombrie 2011-octombrie 2012.
La punctul 3 al OZ contabilul sef a prezentat executia Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si anul 2012 (pana la 30.09.2012). A fost aprobata , cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a operatiunilor economico-financiare pentru perioada 01.09.2011-30.09.2012.
La punctul 4 al OZ presedintele Comisiei de Cenzori a prezentat Raportul comisiei pentru anul 2012 si Regulamentul de organizare si functionare a comisiei, conform Art.55 din ROF. Dupa ample dezbateri, Raportul Comisiei de Cenzori a fost aprobat in unanimitate de voturi. A fost aprobat si Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Cenzori cu majoritate de voturi (6 voturi impotriva si 3 abtineri).
Totodata a fost supus si aprobat cu unanimitate de voturi, Bilantul activitatii SCMD in perioada octombrie 2011-octombrie 2012
Inainte de a se trece la punctul 5 al OZ, participantii la CNR au solicitat sa fie prezentate in plen propunerile inaintate de filiale pentru imbunatatirea proiectelor de hotarare supuse dezbaterii CNR. Aceste propuneri au fost prezentate si completate cu alte propuneri facute pe timpul dezbaterii. Un punct esential l-a constituit necesitatea modificarii unor prevederi din ROF si Statut in conformitate cu noile realitati impuse de activitatea sindicatului. In urma discutiilor a rezultat necesitatea constituirii unei Comisii de armonizare a prevederilor celor doua documente, comisie formata din membrii Departamentului Juridic si cinci persoane propuse de CNR. In urma propunerilor au fost desemnati urmatorii:

 • Lt Col. Tudorica Valentin, Filiala Jimbolia
 • Col. Tudor Marian, Filiala Sector 6 Bucuresti
 • Gl.Bg. Mandru Ovidiu-Mircea, Filiala Lugoj
 • Col. Mihai Constantin, Filiala Ramnicu Sarat
 • Lt. Col. Popa Marian, Filiala Craiova
Activitatea Comisiei se va materializa intr-un nou proiect de Statut si ROF, documente care vor fi prezentate spre aprobare la CNR-ul extraordinar, care va fi convocat, conform statutului, la sfarsitul trim.I/2013.
La pct. 5 al OZ s-a pus in discutie algoritmul finantarii filialelor SCMD si reguli privind stabilirea si justificarea legala a cheltuielilor la nivel central si local pentru anul 2013. In urma discutiilor au rezultat mai multe propuneri care au fost supuse dezbaterii, rezultand in final urmatoarele:
 • Cuantumul cotizatiei de membru va fi de 120 lei (votat in unanimitate)
 • Cota de repartitie a fondurilor rezultate din colectarea cotizatiilor va fi de 40% pentru filiale si 60% pentru fondul central, cu obligativitatea ca avansurile sa fie acordate numai dupa justificarea celor anterior acordate (votat cu majoritate, 6impotriva, 4 abtineri)
 • Cheltuielile efectuate de toate filialele si la nivel central vor fi afisate lunar pe site-ul SCMD (votat in unanimitate);
 • Acordarea de stimulente in cuantum de max. 10% din cota de 40%, stimulente ce se vor acorda semestrial . Valoarea maxima bruta pe persoana a stimulentului va fi valoarea salariului minim pe economie. In acest sens, Departamentul Economic Financiar va prezenta Comitetului Director procedura privind acordarea acestor stimulente, pana la data de 31.12.2012 (votat in unanimitate).
 • Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 va fi prezentat de Departamentul Economic Financiar Comitetului Director pentru analiza si aprobare pana la data de 15.03.2013 (votat in unanimitate)
 • S-a supus la vot in integralitate pct. 5 al OZ, acesta fiind votat cu amendamentele mai sus mentionate.
La pct. 8 al OZ, presedintele SCMD a inceput prezentarea strategiei SCMD pe capitolele propuse in proiectul de hotarare. Toate propunerile de modificare si completare a capitolelor s-au operat direct in proiectul de hotarare, fiecare capitol a fost supus la vot si aprobat in unanimitate.
Conform proiectului de hotarare privind componenta numerica si nominala a CD, care a fost votat in unanimitate, si a Cap. II Directii de actiune, din proiectul de strategie, s-au supus la vot, pe zonele stabilite si au fost aprobati prin decizie a membrilor fondatori urmatorii vicepresedinti interimari astfel:
1. Zona I, Col. Comaneci Mircea, coordonator pentru filialele din judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui;
2. Zona II, Col Macovei Remus, coordonator pentru filialele din judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea, Tulcea;
3. Zona III, Col. Popescu Victor, coordonator pentru filialele din judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman;
4. Zona IV, Col Dogaru Dumitru, coordonator pentru filialele din judetele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Valcea;
5. Zona V, Col. Aromanesei Radu, coordonator pentru filialele din judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis;
6. Zona VI, Col. Cotoi Anton, coordonator pentru filialele din judetele Bihor, Bistrita Nasaud, Maramures, Cluj, Satu Mare, Salaj;
7. Zona VII, Col Tudosie Stefan, coordonator pentru filialele din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu;
8. Zona VIII, Col. Tudor Marian, coordonator pentru filialele din Bucuresti si jud. Ilfov.
De asemenea, au fost alesi ca vicepresedinti interimari si urmatorii:
 1. Col Caloian Monica, pe probleme juridice;
 2. Col. Ionascu Victor, pe probleme organizatorice;
 3. Mr. Ungureanu Marius, membru.
Alte probleme discutate si aprobate in CNR au fost urmatoarele:
 • Sustinerea de catre SCMD si aliatii sai a Comitetului de initiativa cetateneasca pentru ridicarea Monumentului Unirii de la Alba Iulia;
 • Prelungirea mandatului actualei Comisii de solutionare a contestatiilor;
 • In anul 2013 sa se acorde ajutoare, pentru membrii cotizanti, in caz de deces, in cuantum de max. 1000 lei;
 • Acordarea de ajutoare membrilor SCMD, in situatii deosebite, la propunerea filialelor si numai dupa discutarea si aprobarea in sedinta Comitetului Director;
 • Regulile de comunicare interna si externa in SCMD (votat in unanimitate);
 • Stabilirea zilei de 18 august ca zi a SCMD;
 • Propunerile inaintate de catre filiale, care nu au fost preluate in cadrul hotararilor adoptate de CNR, se vor constitui intr-un plan de masuri care va fi analizat in cadrul primei sedinte a Comitetului Director.

Procesul verbal al lucrarilor CNR va fi transmis filialelor pana la mijlocul lunii noiembrie a.c.
Rezolutia CNR, cu amendamentele si completarile facute pe timpul prezentarii acesteia a fost supusa aprobarii si a fost votata in unanimitate de membrii CNR.