luni, 15 octombrie 2012

Opriti discriminarea rezervistilor militari!Catre,
MINISTERUL APARARII NATIONALE
Domnule ministru,                
Ne exprimam dezamagirea si protestam totodata fata de mentinerea de catre MApN a discriminarii in randurile rezervistilor militari,  prin tratamentul preferential in ceea ce priveste  desfasurarea activitatii in spatiile Cercurilor Militare, SCMD fiind  discriminat in raport cu ANCMRR  pe motiv ca nu este de utilitate publica, aceasta facilitate fiind acordata de catre Guvern doar ONG-urilor, in baza unei legislatii specifice acestora, nu insa si sindicatelor, care functioneaza pe baza unei legislatii diferite de cea a ONG-urilor.
De 3 ani de zile, consilierii si factorii de decizie ai MApN fac referire numai la OG 26/2000 cu completarile ulterioare, ignorand legislatia nationala si cea europeana,  care interzic si sanctioneaza   discriminarea, faptul ca rezervistii militari sunt tratati diferit, functie de apartenenta lor la sindicat sau la ONG-uri.
De 3 ani de zile, consilierii si factorii de decizie ai MApN ignora faptul ca, prin definitie, un sindicat este o organizatie de utilitate publica, astfel:
  • 1.     Sindicatele sunt parteneri sociali ai autoritatilor administratiei publice (Legea 62/2011, Art. 1, lit. a );
  • 2.     Organizatia sindicala poate dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare scopului pentru care este infiintat (Legea 62/2011, Art. 22, al.1)
  • 3.     Tot Legea 62/2011 stipuleaza, citam: “Bunurile mobile si imobile dobandite de catre o organizatie sindicala de la autoritatile publice centrale sau locale, cu titlu gratuit ori primite in folosinta, nu pot fi utilizate, direct sau indirect, in scopuri patrimoniale.”
Toate aceste prevederi legale, coroborate cu Legea Statutului cadrelor militare, indica fara dubii ca MApN poate sa acorde cu titlu gratuit spatii disponibile in cadrul Cercurilor Militare pentru desfasurarea activitatii nu numai filialelor ANCMRR ci si  filialelor teritoriale ale SCMD.
Sesizam ca acesta discriminare intre SCMD si ANCMRR este pe cale de a fi perpetuata in forme si mai accentuate prin recentul proiect de “Ordin al ministrului Apararii Nationale pentru aprobarea Regulamentuluide organizare si functionare a Cercurilor Militare in Armata Romaniei”, proiect prezentat recent la convocarea de la Cluj Napoca cu sefii Cercurilor Militare, deoarece:
1.     La Art. 4, lit. f) se mentioneaza, citam: “Interzicerea, in incinta cercului militar, a manifestarilor cu caracter politic, sindicalist, rasist, sovin, a celor contrare bunelor moravuri si a oricaror activitati ale sectelor si cultelor religioase nerecunoscute de lege”. Deci, nici mai mult, nici mai putin, activitatile sindicaliste sunt puse in aceeasi categorie cu cele contrare bunelor moravuri, rasiste, sovine, etc.! … Domnule Ministru, cel care a produs aceasta fraza ar trebui concediat pentru incultura crasa de care da dovada si pentru necunoasterea legilor.
2.     Prin Art. 13, par. (1), ANCMRR si ONG-urile, in general, sunt, din nou,  favorizate. Citam: “Cercul militar, in baza aprobarii comandantului garnizoanei si a avizelor sefilor structurii de specialitate si al unitatii/structurii militare careia se subordoneaza nemijlocit, poate asigura, in limita spatiilor disponibile, desfasurarea activitatilor de cultura si traditii militare pentru structuri asociative – uniuni, asociatii, sindicate, ligi si fundatii – ale cadrelor militare in rezerva sau in retragere, veteranilor de razboi, declarate potrivit legii, dupa caz, ca fiind de utilitate publica, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.” In acest context, expresia “de utilitate publica” este de natura a genera interpretari subiective in randul comandantilor de garnizoane si al sefilor structurilor carora se subordoneaza Cercurile Militare. Pentru ca SCMD, desi este prin statut  si lege de utilitate publica, nu este mentionat, ca atare, in continutul Regulamentului.
In final va rugam, domnule ministru, sa dispuneti corectarea prevederilor proiectului de regulament sus mentionat si sa dispuneti ca toate  structurile asociative ale rezervistilor militari sa fie tratate in mod egal, iar toate facilitatile  acordate de catre MApN (spatii in Cercurile Militare, bilete la statiunile de odihna si tratament, acces in bazele sportive si turistice, acordarea de ordine, decoratii, avansari in grad, etc) sa nu mai fie monopol al ANCMRR si sa se repartizeze in mod corect tuturor structurilor asociative, in functie de  numarul de membri aderenti ai fiecarei organizatii in parte.
Cu stima,
PRESEDINTE,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU